Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Katedra jazyků VŠB-Technické univerzity Ostrava slaví 55 let!

Do roku 1952 se jazyky na  VŠB vyučovaly pouze formou lektorátů a to již v tzv. příbramském(1904-1945) a v ostravském období (1945-1952). Na podzim roku 1952 zde byla ustavena Katedra ruského jazyka, která měla pouze 3 interní pedagogy a byla celoškolským zařízením. 1. února 1955 došlo ke zřízení katedry jazyků v dnešním pojetí pod oficiálním názvem Katedra jazyků při rektorátě VŠB.

 

V proměnách času docházelo ve výuce jazyků k různým změnám či k prioritám ve výuce. Například po ukončení 2. světové války byla z nabídky jazyků na čas vyloučena němčina. Později se pak stává povinným jazykem pro všechny posluchače školy ruština. Vyučovaný povinný předmět byl do indexu zapisován jako „Technická ruština“.

 

V akademickém roce 2009/2010 působí na katedře 46 interních pedagogů a 3 nepedagogičtí pracovníci. V čele katedry stojí PhDr. Julie Švábová, hispanistka a anglistka. V současnosti se zde studenti VŠB-Technické univerzity Ostrava mohou učit nejen angličtině, němčině, ruštině, španělštině a francouzštině, ale zahraniční studenti se zde naučí i češtině.  Největší zájem  studentů technické univerzity je o výuku angličtiny, vzestupnou tendenci zájmu o studium zaznamenáváme u ruštiny a španělštiny.

Katedra jazyků je celoškolským pracovištěm a zajišťuje výuku na všech sedmi fakultách VŠB-TUO a ve všech formám studia.

 

Katedra jazyků VŠB-TUO by se měla po plánované výstavbě nové Vědecké knihovny v Ostravě přestěhovat jejích prostor.“ "Katedra jazyků  zde jistě nalezne důstojné místo pro výuku jazyků nejméně na dalších padesát let“, říká vedoucí katedry PhDr. Julie Švábová.

Vloženo: 26. 1. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět