Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TU Ostrava

V úterý 23. března 2010 od 10:00 hodin proběhne ve Velkém sále nové Auly VŠB-TUO v Ostravě-Porubě Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-Technické univerzity Ostrava, které je věnováno oslavám  Dne učitelů.

 

Kromě tradičního předání dekretů novým docentům, diplomům absolventům doktorských studijních programů a absolventům studia MBA budou na tomto slavnostním zasedání předána dvě významná ocenění  - pamětní medaile Georgia Agricoly.

 

Po svém slavnostním projevu udělí rektor VŠB-Technické univerzity Ostrava medaili Georgia Agricoly prof. Dr. RNDr. Lubomíru Smutnému  in memoriam za jeho přínos k rozvoji spolupráce mezi fakultami naší technické univerzity, především mezi Hornicko-geologickou fakultou a Fakultou strojní, za jeho celoživotní přínos k rozvoji Fakulty strojní, především Katedry automatizační techniky a řízení, a za vynikající výsledky získané v pedagogické a vědecko-výzkumné práci.

 

Medaili z rukou rektora převezme prof. dr. hab. inž. Janusz Krzystof Kowal z Katedry automatizace procesů Fakulty strojního inženýrství a robotiky AGH v Krakově za zásluhy na rozvoji velmi dobré spolupráce mezi Fakultou strojního inženýrství a robotiky AGH v Krakově a Fakultou strojní VŠB- Technické univerzity Ostrava a také za  jeho významné výsledky ve vědecké, odborné a pedagogické činnosti.

 

Na závěr Slavnostního zasedání Vědecké rady VŠB-TUO budou předány dekrety 12 novým docentům, diplomy 46 absolventům   doktorských studijních programů a také předány diplomy 4 absolventům studia MBA.

Vloženo: 18. 3. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět