Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Poslední dny pro podání přihlášek na Fakultu stavební

Ve středu 31. března 2010 mají zájemci o studium na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava poslední možnost podat si přihlášku ke studiu.

 

Fakulta stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech „Stavební inženýrství“ a „Architektura a stavitelství“ pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. března 2010. 

Uchazeči o studium ve studijním programu Stavební inženýrství jsou přijímáni na studijní program, zařazení studentů ke studiu ve studijních oborech se provádí až ve druhém ročníku studia.

Do studijního programu „Stavební inženýrství“ jsou přijímáni uchazeči v prezenční (denní) i v kombinované (dálkové) formě studia. Do studijního programu „Architektura a stavitelství“ však pouze uchazeči v prezenční formě studia.

 

Počty uchazečů ve studijních programech v akademickém roce 2009/2010:

 

Studijní program

Přihlášeni

Přijati

Architektura  a stavitelství

411

275

Stavební inženýrství

954

538

Celkem

1365

813

 

 

Fakulta stavební umožňuje studium i osobám se zdravotním omezením, zejména  pohybově postiženým -  přístup a vybavení učeben fakulty a objektů pro ubytování jsou bezbariérové.

 

Uplatnění absolventů Fakulty stavební je nejvyšší z fakult VŠB-TU Ostrava – úřady práce evidují pouze 1,2 % absolventů FAST bez zaměstnání.

Vloženo: 22. 3. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět