Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mineralogické setkání na VŠB-TU Ostrava

V sobotu 10. dubna 2010 pořádá Hornicko-geologická fakulta již tradiční Mineralogické setkání. Akce se uskuteční v prostorách nové Auly v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě od 9:00 do 16:00 hodin.

 

Setkání je každoročně spojeno s výstavou přírodnin, fosílií a šperků. Vzorky vystavovaných minerálů jsou nejen z České republiky a ze Slovenska, ale účastnící setkání si budou moci prohlédnout exponáty z celého světa ( Rusko, Polsko, Čína, Brazílie, USA, Mexiko aj.) V průběhu celého dne pak budou zájemcům zdarma zpřístupněny sbírky Geologického pavilonu prof. Pošepného, které se rovněž nacházejí v areálu VŠB-TUO a jejichž sbírkový fond v současnosti zahrnuje přes 70 tisíc exponátů, z nichž asi čtvrtina je vystavena.

 

Mineralogická setkání, pořádaná Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, se konají pravidelně 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Na posledním setkání, které se konalo v říjnu loňského roku, se prezentovalo s ukázkami částí svých sbírek na 50 vystavovatelů nejen z tuzemska, ale i z Polska a ze Slovenska. Na výstavních a prodejních plochách  se kromě minerálů a zkamenělin objevovala také odborná literatura, známky, mince a další předměty, které se tématicky váží ke geologii a k hornictví. Zájem o krásu neživé přírody přilákal na akci více než 700 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.

 

Bližší informace o Mineralogickém setkání lze nalézt na webových stránkách Geologického pavilonu: http://geologie.vsb.cz/gp/ nebo na telefonním čísle 597 325 469.

Vloženo: 6. 4. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět