Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Hasiči ukončili studium Univerzity 3. věku

Celkem sto dobrovolných hasičů slavnostně ukončí studium na Univerzitě 3. věku ve studijním oboru Požární ochrana a bezpečnost. Slavnostní promoce proběhne v pátek 9. dubna 2010 v 9:30 hodin v nové Aule VŠB-Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě. Dvousemestrální studium Fakulty bezpečnostního inženýrství probíhalo na třech školících pracovištích a to ve školách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Jánských Koupelích a v Bílých Poličanech a také v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

 

Uvedený studijní obor má dvě zaměření. První seznamuje se základy požární ochrany, to je s požární bezpečnosti staveb a technologií a s postupy k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Absolventi tak získali základní orientaci v  zajištění požární bezpečnosti staveb a technologií, seznámili se s požárně-bezpečnostními zařízeními, s technickými prostředky a postupy používanými pro likvidaci požárů, havárií a dalších mimořádných událostí a také s organizací a funkci Integrovaného záchranného systému. Základní poznatky absolventi získali i v oblasti ochrany objektů. Druhé zaměření je věnováno problematice vedení Sboru dobrovolných hasičů. Obsahem tohoto studia byla pedagogika, práce s lidmi, práce s výpočetní technikou, právní předpisy, základy ekonomiky a postupy získávání finančních prostředků na činnost sdružení.

 

Úspěšní absolventi studia obdrží osvědčení a vybraní studenti odznaky odbornosti Hasič. Slavnostního aktu se zúčastní celá řada významných osobností, mezi nimiž nebude chybět rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Miloš Kvarčák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák a řada dalších.

Vloženo: 7. 4. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět