Hasiči ukončili studium Univerzity 3. věku

Celkem sto dobrovolných hasičů slavnostně ukončí studium na Univerzitě 3. věku ve studijním oboru Požární ochrana a bezpečnost. Slavnostní promoce proběhne v pátek 9. dubna 2010 v 9:30 hodin v nové Aule VŠB-Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě. Dvousemestrální studium Fakulty bezpečnostního inženýrství probíhalo na třech školících pracovištích a to ve školách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Jánských Koupelích a v Bílých Poličanech a také v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

 

Uvedený studijní obor má dvě zaměření. První seznamuje se základy požární ochrany, to je s požární bezpečnosti staveb a technologií a s postupy k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Absolventi tak získali základní orientaci v  zajištění požární bezpečnosti staveb a technologií, seznámili se s požárně-bezpečnostními zařízeními, s technickými prostředky a postupy používanými pro likvidaci požárů, havárií a dalších mimořádných událostí a také s organizací a funkci Integrovaného záchranného systému. Základní poznatky absolventi získali i v oblasti ochrany objektů. Druhé zaměření je věnováno problematice vedení Sboru dobrovolných hasičů. Obsahem tohoto studia byla pedagogika, práce s lidmi, práce s výpočetní technikou, právní předpisy, základy ekonomiky a postupy získávání finančních prostředků na činnost sdružení.

 

Úspěšní absolventi studia obdrží osvědčení a vybraní studenti odznaky odbornosti Hasič. Slavnostního aktu se zúčastní celá řada významných osobností, mezi nimiž nebude chybět rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Miloš Kvarčák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák a řada dalších.

Vloženo: 7. 4. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět