Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Poslední dny pro podání přihlášek na VŠB-Technickou univerzitu Ostrava

Největší univerzita v kraji - Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava ještě stále přijímá přihlášky zájemců o studium technických oborů.

 

Kromě Ekonomické fakulty a Fakulty stavební je možné se přihlásit na tyto fakulty, u kterých je konečný termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení do 30. dubna 2010 (bakalářské studijní programy):

·        Fakulta bezpečnostního inženýrství

·        Fakulta strojní

·        Fakulta elektrotechniky a informatiky

·        Hornicko-geologická fakulta

·        Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

a Univerzitní studijní programy Nanotechnologie a Mechatronika.

 

Zájemci o studium na výše uvedených fakultách či oborech mohou použít klasickou nebo elektronickou přihlášku. Pokud neuspějí v prvním kole přijímacího řízení, na většinu technických oborů bude možné podat přihlášku i do druhého kola. Informace o přijímacím řízení uchazeči získají na webu univerzity www.vsb.cz nebo na studijním oddělení dané fakulty.

 

Na VŠB-TUO lze studovat i programy a obory, které nejsou realizovány na jiné vysoké škole v České republice, jako např.  na Fakultě strojní samostatný studijní program Technologie letecké dopravy s přímým napojením na praxi na letišti v Mošnově, na Fakultě elektrotechniky a informatiky program Projektování elektrických zařízení, na Hornicko-geologické fakultě obory Geovědní a montánní turismus a Hornické inženýrství a také unikátní komplexní nabídka oborů zaměřených na bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

Vloženo: 21. 4. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět