Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Skok přes kůži tentokrát v Hodoníně

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava a Institut hornického inženýrství a bezpečnosti pořádají 30. dubna 2010 již 121. Skok přes kůži.

            

Jedná se o slavnou a starodávnou hornicko-akademickou tradici, při níž jsou do cechu hornického pravidelně jedenkrát do roka přijímáni adepti z řad studentů Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava. Koná se tak v duchu pergamenu bezmála 7. století starého, vydaného naším panovníkem Václavem, králem českým, markrabím moravským etc. Místem konání této velkolepé akce se tentokrát stane město Hodonín.

 

„Účast a přijetí mladého studenta do kolektivu jako celku na slavnostním shromáždění čítajícím téměř 500 účastníků nejvyšších představitelů hornictví a hornického školství českého i zahraničního zůstává pro každého z nich zážitkem na celý život. Pro převážnou většinu znamená jejich převtělení se ze „smrdutého“ fuxe do Slavného semestra a tím jejich zařazení do slavné obce hornické i začátek jeho aktivního působení při rozvíjení a udržování hornických tradic“, říká prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., vedoucí Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti .

 

Slavnostního aktu se pravidelně zúčastňují nejvýznamnější osobnosti české hornické obce a také četné delegace významných hostů – horníků zahraničních. Letošní Skok přes kůži se uskuteční v Domě kultury v Hodoníně.

 

Akce začíná tzv. „průvodem fuxů“  (tak jsou v hornické hantýrce označováni adepti na přijetí do hornického cechu) od MND a.s. v ulici Úprkova ve 14:00 hod., kam se po nalezení „slavného a vysokého nadlišáka“ navrátí tak, aby slavnostní Skok přes kůži mohl započít od 17:00 hodin. Starobylost celé slavnosti dodává Skoku přes kůži neopakovatelnou atmosféru a je pro všechny účastníkem zdrojem radosti a zábavy.

 

Generálním  partnerem  121. Skoku přes kůži je společnost Moravské naftové doly, a.s.

 

 

Pořadatel akce - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO (HGF) je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědecké disciplíny s technickými a ekonomickými obory.

Její historie sahá až do roku 1716, kdy byla v Jáchymově založena nejstarší báňská škola. V průběhu staletí se pak měnily forma a délka výuky, působiště výukových institucí i organizační podoba báňského školství. Poslední významnou změnou lokalizace bylo přestěhování Vysoké školy báňské do Ostravy v roce 1945, po kterém v padesátých letech minulého století následovalo dělení školy na fakulty. Současná Hornicko-geologická fakulta vznikla v roce 1959 spojením samostatné Hornické fakulty a Geologické fakulty.

HGF nabízí v současné době v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia více než 35 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologii, geovědní a montánní turismus, geoinformatiku, ekonomiku, automatizaci a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku. Jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium vybraných hornických oborů.

 

Vloženo: 26. 4. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět