Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Senioři mohou studovat na technické univerzitě

I v akademickém roce 2010/2011 mohou senioři studovat na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava v rámci Univerzity 3. věku.

 Ta poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Dovoluje jim osvojit si řadu vědomostí, které jsou pro ně důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky a umožňuje jim získávat nové poznatky v oborech, které jsou předmětem jejich zájmu.

 

Cílem U3V je však nejen uspokojování vzdělávacích potřeb seniorů, ale rovněž potřeb sociálních. Návštěvy přednášek umožňují kontakt s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, otevírají prostor pro navazování nových přátelství a zároveň je vytvářena možnost kvalitního naplnění volného času seniorů. Studiem na univerzitě také senioři udržují a zlepšují své intelektuální schopnosti.

 

Univerzita 3. věku je určena široké veřejnosti důchodového věku (55 let a víc), předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání. Přihlášky se podávají na kontaktních místech jednotlivých fakult. Účastník je povinen uhradit zápisné, jehož výši stanovují pro své kurzy jednotlivé fakulty. Účastníci kurzu obdrží po zvládnutí celého cyklu přednášek osvědčení o absolvování.
 
Univerzita 3. věku je na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava organizovaná na těchto fakultách:

Více informací a přihlášku ke studiu najdete na www.vsb.cz nebo přímo na jednotlivých fakultách.

Vloženo: 21. 5. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět