Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Malba a grafika Evy Dudové v Galerii VŠB-TUO

Od 1. června je v Galerii Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě zpřístupněna výstava Evy Dudové s prozaickým názvem Malba a grafika.

Představí zde nejen oleje, které namalovala za svého pobytu ve Skotsku, ale i grafiky a kresby.

 

Autorka má schopnost vidění a cítění tvořit v jakékoli oblasti umění. Své vzdělání na Uměleckoprůmyslové škole zúročila nejen rozsáhlou výtvarnou tvorbou v oblasti užité grafiky, ale i v designu a interiérech. Z výtvarných technik používá olej, malbu temperou, dřívkem, uhlem, kresbu tužkou, lept, monotyp či perokresbu. Její pobyt ve Skotsku byl otevřením nových myšlenek, forem i obsahu, vyjádřením čistoty malby a jednoduchosti stylu. Poznáním nových dimenzí vlastního já.

 

Tvorba je pro Evu Dudovou relaxem a také zhmotněním přání a tužeb. Svými díly oslovuje širokou vrstvu lidí a ráda by pozitivně ovlivnila schopnosti každého z nich. S její tvorbou se lidé mohli seznámit na mnoha výstavách v České republice, ale i v zahraničí.

Tentokrát její díla můžete spatřit v Galerii VŠB-TUO v Ostravě–Porubě až do 31. července 2010. Vstup do galerie je zdarma.

 

Vloženo: 28. 5. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět