Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Univerzita získala 2,3 milióny korun na rozvoj vědy a výzkumu

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava získala nové finanční prostředky na rozvoj vědy a výzkumu.

Rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák převzal v závěru minulého týdne od generáního ředitele společnosti ArcelorMittal Ostrava Augustine Kochuparampila šek v hodnotě 2,3 milióny korun. „Klíčovým posláním každé technické univerzity je zajistit kvalitní absolventy inženýrských oborů a poskytnout výzkumné zázemí pro průmysl. Tyto věci nelze zajistit bez úzké spolupráce s podniky jako je právě ArcelorMittal. Daru si vážíme o to více, že přichází ve složité době ekonomické krize. I přesto společnost ArcelorMittal pokračuje v podpoře a dokonce oproti loňskému roku svou finanční pomoc navýšila,“ ocenil rektor Ivo Vondrák.

ArcelorMittal Ostrava podporuje VŠB-TUO již dlouhodobě. „Uvědomujeme si, jak je důležité, aby se v regionu rozvíjelo střední i vysoké školství orientované na hutní a strojní obory. A samozřejmě i pro průmysl v tomto kraji je zásadní, aby technicky orientovaná univerzita měla dostatek prostředků na rozvoj vědy a výzkumu,“ řekl při předání daru Augustine Kochuparampil. Hutní společnost spolupracuje s univerzitou při řešení různých grantových projektů – výsledky výzkumu si tak najdou přímou cestou uplatnění v praxi, což by mělo být hlavním cílem výzkumu.
„Je pro nás nesmírně důležité, že kromě celé řady společných projektů nám ArcelorMittal Ostrava pomáhá i formou sponzorských darů, které slouží podpoře vzdělávání mladé technické generace i prezentaci naší univerzity. Univerzity nestojí stranou konkurenčního boje a každá taková finanční pomoc nám může pomoci v této soutěži uspět. Skutečně si této pomoci velmi ceníme a věříme, že se tyto peníze vrátí nejen společnosti ArcelorMittal Ostrava, ale celému našemu regionu,“ dodal Vondrák.

Největší česká hutní společnost podporuje VŠB-TUO jak finančně, tak praktickou pomocí. V současné době jsou proto odborníci z ArcelorMittal Ostrava konzultanty odborných studentských prací a vedou oborové praxe studentů přímo ve firmě. „Nyní sice ještě stále pociťujeme důsledky krize a panující nejistoty na trzích, i přesto je nutné myslet na budoucnost. Naši specialisté jsou momentálně konzultanty 47 diplomových a bakalářských a doktorandských prací,“ říká k podpoře studentů personální ředitel společnosti Ctirad Lolek. Kromě této konzultantské činnosti vedou zaměstnanci hutní společnosti i oborové praxe vysokoškolských studentů.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 milióny tun oceli, exportuje zhruba 50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. Zaměstnává téměř 6 tisíc lidí, dohromady s dceřinými společnostmi jich je více než 9300. Majoritním akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. (96,429 % akcií). V účetním roce 2008 (1. 4. 2008 – 31. 12. 2008) společnost vytvořila konsolidovaný zisk po zdanění 6,077 mld. Kč při výnosech 50,5 mld. Kč.

Vloženo: 1. 6. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět