Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Studenti byli oceněni za diplomové práce

ČKAIT ocenila nejlepší diplomové práce studentů FS VŠB-TUO.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ocenila nejlepší diplomové práce absolventů magisterského studia Fakulty strojní Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava. Stalo se tak 2. července 2010 na slavnostní promoci absolventů fakulty v aule technické univerzity v Ostravě-Porubě.

 

Předání cen ČKAIT je jednou z konkrétních forem spolupráce mezi komorou a technickou fakultou, směřujících k provázání odborné výuky s požadavky průmyslové praxe. Ocenění byla předána za práce:

        Ing. Jana Marie Navrátilová: Kombinovaný systém vytápění a ohřevu teplé vody pro rodinný dům.

        Ing. Petr Toth: Návrh mobilního vyvíječe acetylénu pro 10 kg náplně.

        Ing. Ondřej Bezděk: Hřeblový dopravník s křížovým přesypem.

        Ing. Martin Žídek: Podmořské spouštěcí zařízení.

 

Studenti byli ČKAIT oceněni poprvé, ale do budoucna se počítá s dlouhodobou spoluprací.

„Velmi si cením spolupráce s profesní komorou, která garantuje odbornou úroveň autorizací inženýrů a techniků, má dlouholeté zkušenosti a jejich předáváním přispívá ke zvýšení odborné úrovně vzdělávání jak studentů, tak pedagogů naší fakulty“, říká prof. Ing. Radim Farana CSc., děkan Fakulty strojní VŠB-TUO.

 

Jménem vedení fakulty blahopřejeme  všem oceněným a přejeme jim dobré uplatnění v jejich další technické činnosti.

Vloženo: 14. 7. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět