Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Náhle a nečekaně zemřel prorektor VŠB-TUO prof. MVDr. Petr Klement, Ph.D

Podruhé, v krátkém čase, nás postihla zlá rána osudu. Během služební cesty do Prahy náhle zemřel prorektor naší univerzity prof. MVDr. Petr Klement, Ph.D..
Pan prorektor byl člověk, který se po bezmála třiceti letech vrátil zpět do své rodné vlasti, aby se s námi podělil o své zkušenosti, které nabyl během svého působení na univerzitách v Kanadě. S plným pracovním nasazením začal budovat nové vztahy s vnějším světem, s univerzitami v Kanadě, Velké Británii, Číně a v mnoha dalších zemích. Bohužel jeho velké srdce selhalo a své plány už nestihl dokončit.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Rektor

 

Prof.MVDr. Petr Klement, Ph. D.
Petr Klement obdržel diplom veterinárního lékaře z Vysoké školy veterinární v Brně v roce 1976. Po krátké praxi přešel studovat na Aristotelu univerzitu v Soluni v Řecku a později na Torontskou univezitu do Kanady. Zde se zabýval vývojem a výzkumem umělých plic, stimulátoru srdce a umělých cév, srdečních chlopní a problematikou transplantace plic a experimentální hrudní a kardiovaskulární chirurgii na oddělení Laboratoří hrudního a kardiovaskulárního výzkumu Lékařské fakulty Torontské univerzity. Výsledkem jeho činnosti bylo udělení mezinárodniho patentu a mnoho publikací a přednášek na vědeckých celosvětových konferencích. V roce 1987 přešel na McMaster univerzitu v Hamiltonu, kde získal titul PhD v oblasti lékařských věd za práci s trombolytickou a aterosklerotickou problematikou. V roce 2000 byl na McMasterově univerzitě jmenován do funkce odborného asistenta a o šest let později docenta medicíny. Posléze se stal profesorem a ředitelem Oddělení experimentální patologie v Hendersovém výzkumném ústavu. Jeho vědeckovýzkumná a akademická činnost zasáhla po listopadu 1989 i do České republiky.
V roce 1999 byl jmenován docentem veterinární chirurgie a ortopedie a o pět let později profesorem fyziologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Ve své kanadské laboratoři školil i české studenty doktorandy z Brna. Od roku 2008 působil jako náměstek pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice Ostrava.
Od loňského roku pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava a 1.2.2010 byl jmenován prorektorem pro vnější vztahy této univerzity.
Byl světovým odborníkem v oblasti hemostázy a trombózy, fyziologie, chirurgie, vývoje a testovaní nových antikoagulantů a patologie laboratorních zvířat, autorem několika patentů, množství postupů, metod a mnoha publikací, článků, učebnic a přednášek. Byl členem mnoha prestižních profesních, vědeckých a akademických společností a také poradních skupin pro úřad vlády a privátní sektor.
Petr Klement nás náhle a nečekaně opustil dne 20.července 2010 ve věku 59 let.

 

Ing. Jana Mlatečková
vedoucí kanceláře rektora
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
597 323 022
720 364 751
jana.mlateckova@vsb.cz
www.vsb.cz

Vloženo: 21. 7. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět