Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava nabízí po rekonstrukci služby

S blížícím se novým akademickým rokem zahájila Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava provoz ve zrekonstruovaných prostorách výpůjčního oddělení. Rekonstrukce, která probíhala od 22. ledna do 19. srpna 2010, navazovala na 1. etapu plánované modernizace knihovny a na rekonstrukci studovny v roce 2009.

Ústřední knihovna VŠB-TUO využívá od počátku roku 1991 větší část budovy, která byla původně projektována (kolem roku 1985) výhradně pro potřeby knihovny. Po takřka dvou desetiletích využívání knihovny však již prostory výpůjčního oddělení i studovny, přes částečnou modernizaci interiéru, přestaly vyhovovat potřebám moderní univerzitní knihovny, nejen z hlediska služeb uživatelům. Nelze opominout například nezbytnou ochranu knihovního fondu či požadavky na požárně bezpečnostní řešení veřejně přístupných budov.

 

„První plány na rekonstrukci byly připraveny již v prosinci 2005. Vedle očividně nezbytné výměny podlahových krytin, zastaralého vybavení interiéru či sladění požárně bezpečnostních předpisů s provozem knihovny, byla hlavním motivem plánované rekonstrukce myšlenka na otevření knihovny uživatelům. Základní nepříliš šťastné stavební řešení obou oddělení knihovny sice není možné zrušit, ale stavebními úpravami a moderním vybavením dosáhnout nezbytného zlepšení ano“, říká ředitelka Ústřední knihovny VŠB-TUO Mgr. Daniela Tkačíková.

 

Obě etapy realizované rekonstrukce knihovny skutečně otevřely knihovnu uživatelům díky úpravám, mezi něž patří především:

 

  • atraktivní prosklený vstup do obou částí knihovny,
  • otevření prostoru obou oddělení odstraněním nepotřebných příček a uzavřených studoven, což ve výpůjčním oddělení znamená také světlost a vzdušnost jeho centrální části,
  • rozšíření veřejně přístupných prostor a tedy i větší kapacita prostoru pro otevřený přístup ke knihovnímu fondu,
  • propojení obou oddělení vnitřním (původně jen služebním) schodištěm,
  • bezbariérový přístup do obou částí knihovny,
  • vybavení moderním nábytkem: pro knihy, počítače, knihovníky, ale především pro návštěvníky knihovny.

 

Podle statistiky k 31. 12. 2009 bylo v Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava registrováno 17 483 uživatelů (z toho 927 externích uživatelů z řad veřejnosti) a bylo zaregistrováno 115 172 výpůjček (uskutečněných na všech pracovištích knihovny). Výpůjční oddělení navštívilo v roce 2009 celkem 42 513 uživatelů.

 

Služby studovny využilo v roce 2008 před rekonstrukcí v období květen až prosinec 3 854 uživatelů. Po rekonstrukci za stejné období, tedy květen až prosinec 2009, vzrostl počet návštěvníků velmi výrazně: na 13 342.

 

Jak se projeví na návštěvnosti modernizace výpůjčního oddělení, bude samozřejmě možné posoudit podle statistických ukazatelů až po nějaké době.

 

V současnosti roste dostupnost elektronických informací, ke kterým se lze dostat z libovolného místa, avšak tradiční knihovní služby si stále zachovávají svůj význam. Výpůjční oddělení i studovna nabízejí po rekonstrukci knihovní služby v moderním prostředí srovnatelném s prostředím univerzitních knihoven, které byly v České republice postaveny již po roce 1990. Celá rekonstrukce mohla proběhnout díky finanční podpoře Statutárního města Ostravy.

 

Vloženo: 3. 9. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět