Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava slaví 60 let!

Se začátkem nového akademického roku 2010/2011 slaví Fakulta strojní Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava 60 let od svého vzniku. Toto výročí si připomene na Slavnostním zasedání vědecké rady fakulty v pondělí 13. září 2010 ve 13:00 v aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

Pozvání  na slavnostní akci přijala řada představitelů spolupracujících průmyslových podniků, univerzit, města Ostravy a spolupracujících měst. Nebudou chybět ani první absolventi fakulty a řada dalších významných osobností. Úvodní slovo na slavnostním zasedání VR bude patřit rektoru VŠB-TUO prof. Ing. Ivu Vondrákovi, CSc.

 

Od svého založení se fakulta vyvíjela z původní orientace na důlní a hutní techniku až do podoby současné moderní technické fakulty schopné připravit odborníky pro potřeby našeho průmyslu od technologů, konstruktérů, odborníků na technické výpočty, robotiku, automatické řízení, diagnostiku, design strojů, energetiku až po odborníky na pozemní i leteckou dopravu. A to ve všech třech stupních vysokoškolského studia - bakaláře, inženýry i Ph.D. Počet absolventů v letošním roce dosáhl třinácti tisíc bakalářů + inženýrů a na čtyři sta absolventů doktorského studia.

 

„Nejvíce si cením stále širší spolupráce fakulty s průmyslovými podniky regionu, zejména členy Národního strojírenského klastru a Moravskoslezského automobilového klastru, kteří se společnými projekty významně podílejí na budování odborných laboratoří a profilování výuky našich studentů. Díky podpoře Nadačního fondu Centra bakalářských studií v Šumperku plní fakulta svoji vzdělávací úlohu také v tomto regionu“, uvedl při této příležitosti děkan Fakulty strojní prof. Ing. Radim Farana, CSc.

 

Touto slavnostní akcí bude současně zahájen akademický rok 2010/2011 na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava.

 

Vloženo: 3. 9. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět