Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Kontaktní kancelář projektu AGENT otevřena!

Dne 4. října byla v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava otevřena kontaktní kancelář projektu AGENT,
která se stane centrálním komunikačním uzlem při navazování spolupráce mezi univerzitami, vědeckovýzkumnými organizacemi a aplikační sférou v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Součástí kontaktní kanceláře bude nejen profesionální obsluha v podobě kontaktních manažerů, ale také ojedinělá síť technologických skautů spolu s důmyslným elektronickým informačním systémem a nabídkově poptávkovým portálem.

„Otevření kontaktní kanceláře projektu AGENT je velice významným počinem ve snaze přiblížit know how vědeckovýzkumných pracovišť univerzit a výzkumných ústavů blíže k průmyslovým podnikům a dalším potenciálním odběratelům," prohlásil manažer projektu Ing. Miroslav Neulinger.

Zatímco se elektronický informační systém kontaktní kanceláře bude postupně budovat a ladit ještě po celý rok 2011, technologičtí skauti, najmutí z řad zaměstnanců jednotlivých fakult a ústavů, začnou svou roli spojovacích článků plnit ještě do konce tohoto roku. Celý model doplní řada školení, kulatých stolů a workshopů na téma komercializace, transfer technologií, spolupráce a komunikace.

Projekt AGENT

Projekt AGENT si klade za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků, znalostí, služeb, výsledků VaV a informací z akademické do průmyslové sféry.

Partneři projektu

Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav geoniky Akademie věd ČR, Agentura pro regionální rozvoj, Krajská hospodářská komora MSK, Sdružení pro rozvoj MSK, Národní strojírenský klastr.

Kontakt

Ing. Miroslav Neulinger, manažer projektu AGENT
Mobil: +420 603 565 918
E-mail:miroslav.neulinger@vsb.cz


Vloženo: 5. 10. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět