Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Podzimní Mineralogické setkání na VŠB-TUO již tuto sobotu!

V sobotu 16. října 2010 od 9:00 do 16:00 hodin proběhne v aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě již tradiční Mineralogické setkání. Pořadatel akce, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO, každoročně spojuje toto setkání s výstavou přírodnin, fosílií a šperků.

Vzorky vystavovaných minerálů jsou nejen z České republiky a ze Slovenska, ale účastnící setkání si budou moci prohlédnout exponáty z celého světa ( Rusko, Polsko, Čína, Brazílie, USA, aj.) V průběhu celého dne pak budou zájemcům zdarma zpřístupněny sbírky Geologického pavilonu prof. Pošepného, které se rovněž nacházejí v areálu VŠB-TUO a jejichž sbírkový fond v současnosti zahrnuje přes 70 tisíc exponátů, z nichž asi čtvrtina je vystavena.

 

Mineralogická setkání, pořádaná Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, se konají pravidelně 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Zájem o krásu neživé přírody přilákal letos na jaře na 850 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Na podzimní setkání je přihlášeno na 60 vystavovatelů nejen z Česka, ale i ze Slovenska a Polska, kteří budou vystavovat na ploše 140 metrů čtverečních výstavních ploch. Na výstavních a prodejních plochách se kromě minerálů a zkamenělin objeví také odborná literatura, známky, mince a další předměty, které se tématicky váží ke geologii a k hornictví.

 

Bližší informace o Mineralogickém setkání lze nalézt na webových stránkách Geologického pavilonu: http://geologie.vsb.cz/gp/ nebo na telefonním čísle 597 325 469.

Vloženo: 11. 10. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět