Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Studenti z Paříže budou studovat na VŠB-TUO!

Počty zahraničních studentů, studujících na VŠB-TUO, se každoročně zvyšují. V letošním roce se podařilo Fakultě strojní rozšířit tuto mezinárodní spolupráci zásadním způsobem.

Po více jak roce příprav byla v říjnu 2010 podepsána na francouzské univerzitě IPSA Paris (l´Institut Polytechnique des Science Avanceés) smlouva o jednosemestrální výuce francouzských studentů na Fakultě strojní VŠB-TUO. Francouzští studenti budou na FS studovat studijní program naprosto shodný se studijním programem na IPSA Paris a budou za své studium na Fakultě strojní platit.

 

Studenti přijíždějí studovat ze zemí Evropy, Asie, Ameriky či Afriky na základě dvojstranných smluv, programu ERASMUS/LLP či Leonardo a dalších. Jsou důkazem toho, že VŠB-TUO není univerzitou uzavřenou. Navíc studentům nabízí mimo studium i bohaté vyžití v největším kampusu v České republice. Tito studenti jsou po svém návratu domů nejlepší reklamou nejen pro naši univerzitu a kraj, ale i pro celou Českou republiku.

 

Po podpisu smlouvy se děkan Fakulty strojní  VŠB-TUO prof. Ing. Radim Farana,CSc.,a koordinátor programu ERASMUS/LLP Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.,  setkali s francouzskými studenty. Setkání byl přítomen i francouzský student William Tougeron, který na VŠB-TUO studoval v rámci programu ERASMUS v loňském roce. Studenti byli velmi aktivní, měli spoustu dotazů nejen na zástupce fakulty, ale hlavně na Williama. Možná, že je to tím, že na IPSA se platí školné – a nemalé, a studenti se proto o své studium velmi zajímají.

Takže, v příštím roce zde bude na VŠB-TUO opět více zahraničních studentů a tentokrát mezi nimi budou (a věříme že v hojném počtu) i studenti z Paříže.

Vloženo: 25. 10. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět