Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

VŠB-TUO šetří finance díky elektronickému nástroji ppeSystem.

Vysoká škola báňská–Technická univerzita Ostrava se po důkladné přípravě a několika testech rozhodla zadávat veřejné zakázky pomocí elektronického nástroje. Tento rychlý, a transparentní způsob je současně i velmi efektivní. Doposud nejvýznamnější úspora téměř 35 miliónů Kč byla u nákupu elektrické energie.

„Se zadáváním veřejných zakázek pomocí elektronického systému mám určité zkušenosti, takže účinnost, rychlost a efektivita tohoto systému potvrdily naše očekávání. Co nás však překvapilo, byla výše úspor. Úsporu ve výši 55% u elektrické energie nikdo neočekával. Díky pozitivním  výsledkům jsme rozhodnuti dále v elektronických aukcích pokračovat.“ říká Ing. Zdeněk Hodula, kvestor VŠB-TUO.

 

Komplexnost a strukturovatelnost použitého nástroje ppeSystem umožňuje realizaci veřejných zakázek jednotlivými fakultami, tak automatizovaný sběr dat a informací z fakult pro zadávání zakázek za celou VŠB–TUO. Přechod na elektronické zadávání si přitom nevyžádal žádné počáteční investice, univerzita využívá stávající výpočetní techniku a internetové připojení. Platí pouze za odebranou službu bez ohledu na počet realizovaných zakázek nebo výši dosažených úspor. Určité obavy z přechodu na nezažitou formu práce se zakázkami se rozplynuly již při prvních aukcích. Systém je uživatelsky velmi přívětivý a podpora ze strany dodavatele rychlá a přesná. Už při vkládání nabídek od jednotlivých dodavatelů do elektronického nástroje došlo k významné úspoře, díky elektronické aukci a soutěži dodavatelů v nástroji došlo ke snížení ceny o další milióny.

 

„S Vysokou školou báňskou-TU Ostrava jsme zahájili spolupráci na základě mandátních smluv, později ve vypsaném výběrovém řízení na elektronický systém uspěl náš elektronický nástroj. Při zpracování zadávacích dokumentací našimi odborníky v rámci konzultací s vysokou školou, jsme mohli přispět tak razantními úsporami na jednotlivých zakázkách, říká“ Ing. Jan Sikora – jednatel společnosti.

Vloženo: 9. 11. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět