Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Na VŠB-TUO udělí čestný doktorát

V úterý 16. listopadu 2010 od 10:00 hodin proběhne ve velkém sále nové Auly VŠB-TUO v Ostravě-Porubě Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-Technické univerzity Ostrava, které se koná u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.

Kromě předání dekretů novým docentům, diplomům absolventům doktorských studijních programů a absolventům studia MBA bude také udělen jeden čestný doktorát. Tento čestný titul je udělován význačným osobnostem vědeckého a společenského života, které svou dlouhodobou  odbornou i organizační činností v daném vědním oboru přispěly významnou měrou k rozvoji vědeckého poznání a mezinárodní spolupráce na poli vědy a techniky.

 

Po projevu rektora technické univerzity prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., proběhne slavnostní ceremoniál předání čestného titulu „Doctor honoris causa“ prof. dr. hab. Inž. Krystianu Probierzovi z Polska. Odborná a pedagogická činnost prof. Probierze byla po celou dobu spojena s Českou republikou a s VŠB-TU Ostrava (hodnocení mramorů z jesenických ložisek, prezentace výsledků polských odborníků na českých vysokých školách, v průmyslových podnicích a výzkumných institucích, dlouholetá činnost externího člena vědecké rady Hornicko-geologické fakulty v průběhu 3 funkčních období).

Čestný doktorát je prof. dr. hab. inż. Krystianu Probierzovi udělován za celoživotní přínos hornictví a geologickým vědám a spolupráci s VŠB-TUO u příležitosti jeho významného životního jubilea.

 

Na Slavnostním zasedání vědecké rady VŠB-TUO budou rovněž uděleny pamětní medaile Georgia Agricoly. Na návrh Fakulty strojní prof. Ing. Miroslavu Badidovi, Ph.D., dr. h. c., a na návrh Fakulty elektrotechniky a informatiky  prof. Ing. Zdeňku Hradílkovi, DrSc.

 

U příležitosti 120. výročí narození profesora Aloise Emila Dobnera, významné osobnosti univerzity a oběti politických procesů rozhodl rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., ocenit tvůrčí technickou erudici a morální kvality A. E. Dobnera udělením pamětní medaile 160 let VŠB-TUO in memoriam.

 

Na Slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB-TUO budou dále předány dekrety 9 novým docentům, diplomy 74 absolventům   doktorských studijních programů a také předány diplomy 22 absolventům studia MBA.

 

Vloženo: 12. 11. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět