Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Výstava modelu Dolní oblasti Vítkovice na technické univerzitě!

Od úterý 16. listopadu 2010 bude v prostorách auly Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě zpřístupněna unikátní výstava, která představuje model technické památky Dolní oblast Vítkovice, tak jak bude vypadat po dokončení. Návštěvníci výstavy se tak mohou seznámit s tím, jak bude unikátní část Ostravy – Dolní oblast Vítkovice – žít po regeneraci.

Národní kulturní památka a evropské dědictví “Dolní oblast Vítkovice“, se nachází v bezprostřední blízkosti centra Ostravy. Vysoké pece a jejich technologická součást sousedí s areálem bývalého dolu “Hlubina“ a takto unikátně na jednom místě podchycuje technologický tok UHLÍ – KOKS - ŽELEZO.

 

Dolní oblast Vítkovice se pyšní zcela unikátními technickými památkami, které se tímto projektem navrací zpátky do života. Vznikem industriálního parku dostanou dnes umrtvené objekty novou funkci a využití. Nejcennější objekty by měly být regenerovanými skvosty industriální historie a architektury. Prostory by měli využívat jak členové sdružení DOV, tak město Ostrava, Moravskoslezský kraj, školy, univerzity a další instituce, které v regionu sídlí. Na projektu se významně podílí i jeden z nejuznávanějších českých a evropských architektů Josef Pleskot.

 

Například takzvaná VI. energetická ústředna by měla projít regenerací v interaktivní muzeum, výukový prostor a speciální laboratoře, v nichž by mimo jiné měla probíhat i přímá interaktivní výuka v technických oborech.

„V získávání mladých talentovaných lidí je třeba být proaktivní a přesvědčit je o tom, že volba takového povolání je pro budoucnost jejich i naší volbou správnou. Ukázat jim, o čem jsou technické obory, že nejde jen o to technologií využívat, ale také je i vytvářet.  Proto se takového projektu zapojujeme, chceme nechat naše potenciální studenty nahlédnout pod pokličku toho, jak věci fungují“, říká rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Strojírenské Vítkovice a univerzita se dlouhodobě setkávají při spolupráci na společných projektech, které řešily či řeší řadu zadání : od nových postupů ve výrobě, přes zvyšování kvality technického vzdělávání až po popularizaci a propagaci vědy a výzkumu.

 

Obnova hlavních částí národní kulturní památky se plánuje do roku 2013.

Výstava je v aule VŠB-TUO zpřístupněna až do konce roku.

Vloženo: 12. 11. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět