Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Stavební fakulta VŠB-TUO otevírá dveře zájemcům o studium!

Ve čtvrtek 20. ledna 2011 se na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava koná Den otevřených dveří, který je určen především zájemcům o bakalářské studium na této fakultě. Ti tak mají možnost seznámit se s prostředím fakulty ještě před odevzdáním přihlášky.

Zahájení Dne otevřených dveří proběhne v 9.00 hodin v areálu Fakulty stavební VŠB-TUO v Ostravě-Porubě na ulici L. Podéště 1875.

V posluchárnách LPH 108 a 109 se uchazeči o studium dozví veškeré informace o jednotlivých oborech fakulty, o studiu a také o přijímacím řízení.

Součástí Dne otevřených dveří je také prohlídka učeben, laboratoří a ostatních prostor fakulty, kterou pro skupiny zájemců povedou doktorandi a mladí asistenti.

„Dne otevřených dveří se mohou účastnit i osoby s pohybovým zdravotním  omezením – prostory fakulty i objekty pro ubytování jsou bezbariérové“, upozornil proděkan pro studium Miloslav Řezáč.

 

Přihlášku ke studiu je možno podat v elektronické podobě (http://www.fast.vsb.cz/cs/urceno-pro/uchazec) nebo na adresu Studijní oddělení FAST VŠB–TUO, L. Podéště 1875, 708 33  Ostrava – Poruba do 31. 3. 2011. Podrobnější informace na www.fast.vsb.cz a tel. číslech 597 321 320 (prezenční bakalářské studium), 597 321 346 (kombinovaná forma bakalářského i navazujícího magisterského  studia.

 

Údaje o počtech uchazečů o prezenční studium v akademickém roce 2010-2011

Studijní program

Přihlášeno

Přijato

Zapsáno

Architektura  a stavitelství

451

249

213

Stavební inženýrství

1072

514

407

Celkem

1523

763

620

 

Údaje o počtech uchazečů o kombinované studium v akademickém roce 2010-2011

Studijní program

Přihlášeno

Přijato

Zapsáno

Celkem

331

217

214

 

Vloženo: 17. 1. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět