Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Den otevřených dveří na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 se na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava koná Den otevřených dveří, který je určen především všem zájemcům o studium na této fakultě. FMMI VŠB-TU Ostrava se zde představí jako moderní univerzitní instituce s novou strukturou studijních programů a mezinárodně uznávanou výzkumnou činností.

Zahájení Dne otevřených dveří proběhne v 9.00 hodin v posluchárně C1 v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. Zájemci o studium na této fakultě zde získají základní informace nejen o fakultě, ale i o nabízených studijních programech a oborech. V průběhu celého dopoledne si pak budou moci prohlédnout jednotlivá pracoviště fakulty, kde se podrobněji seznámí se studiem jednotlivých oborů, ale i s možnostmi studijních pobytů v zahraničí, nebo také s možným zapojením studentů do konkrétních vědecko-výzkumných projektů. V neposlední řadě se seznámí i s přístrojovou technikou, kterou má fakulta k dispozici. Novinkou je pro uchazeče o studium nový studijní obor v bakalářském studiu, a to "Materiály a technologie pro automobilový průmysl" ve studijním programu "Materiálové inženýrství".

 

„Přestože do konce dubna zbývá ještě dost času, vhodnější je přihlášku na naši fakultu vyplnit a podat již během ledna či února“, dodává proděkan pro studium Jaroslav Sojka.

 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO  přijme v akademickém roce 2011/2012 max. 900 studentů v bakalářských studijních programech a max. 400 studentů ve studijních programech navazujícího magisterského studia. Absolventi pak naleznou uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků, v projekčních, výzkumných, vývojových i správních institucích.

 

Zájemci o studium na FMMI mohou přihlášku ke studiu podat do 30. dubna 2011 (první kolo) a to jak elektronicky, tak písemně na adresu studijního oddělení. Více informací na www.vsb.cz pod odkazem fakulty.

Vloženo: 25. 1. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět