Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Program Napájeni Sluncem probíhá i v letošním roce

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava každoročně organizuje Program Napájeni Sluncem.

Projekt transferu informací v oblasti využití obnovitelných zdrojů energií a celorepublikové soutěže středoškolské mládeže a široké veřejnosti o nejrychlejšího robota napájeného solárními fotovoltaickými články a robota s minimální spotřebou energie napájeného vodíkovým palivovým článkem.

Program Napájeni Sluncem má tradici od roku 2001. Od počátku prošlo semináři, praktickou výukou a soutěží více než 900 soutěžních týmů (více než 5000 studentů) z řad středoškolské mládeže, ale i široké technické veřejnosti. Dlouhodobě evropská jedinečnost programu Napájeni Sluncem tkví v jeho propracovanosti práce směrovaná do teoretické přípravy a praktické realizace zařízení pracujících s fotovoltaickými solárními články a vodíkovými palivovými články. Příprava a realizace Programu je časově i finančně značně náročná. Má však velký ohlas mezi veřejností nejen v rámci České republiky ale i v zahraničí (Slovensko, Belgie, Holandsko, Island, Lotyšsko, Jordánsko). V minulých letech se realizační tým Programu Napájeni Sluncem podílel na organizaci soutěže Napájeni Sluncem  v Jordánsku, Litevsku a na Islandu. Soutěž byla propagována i na Slovensku, je zaštiťována TU Košice a v letošním roce se účastní i soutěžící ze Slovenska.

Soutěžní den byl naplánován na 25.1.2011. Do soutěží bylo přihlášeno 137 týmů v obou hlavních soutěžních kategoriích. Pro účastníky soutěžního dne byla organizována propagační soutěž „Navrhni plakát pro elektromobil a elektromobilitu“. Byla uspořádána exhibice soutěžního vozidla pro Shell Eco Marathon – Hydrogenix, byl představen elektromobil KAIPAN VoltAge, byla zorganizována exhibice týmu fotbalu robotů. Studenti si mohli zahrát reálný fotbal robotů proti počítačem řízeným robotickým fotbalistům. Dlouhodobě stabilní účast a výsledky potvrzují, že je Program Napájeni Sluncem dlouhodobě udržitelný, informující mladou generaci a motivující k dalšímu studiu a k praktickému využití alternativních a obnovitelných zdrojů energií.

 

Cíle:

Aktivizovat zájem středoškolské, vysokoškolské mládeže a široké veřejnosti o problematiku obnovitelných a alternativních zdrojů energií.

Aktivní přípravou k soutěži, formou školení seznámit učitele středních škol, vedoucí zájmových kroužků dětí a mládeže a další zájemce s problematikou obnovitelných zdrojů energií tak, aby bylo možno využít jejich vědomostí také při vedení dětí a mládeže při návrhu, stavbě a provozu malého elektromechanického mobilního prostředku napájeného solárními fotovoltaickými články / palivovými články pro soutěž Napájeni Sluncem.

Aktivizovat zájem středoškolské, vysokoškolské mládeže a široké veřejnosti o dění na vysokých školách a studium technických oborů vysokých škol.

Prohloubit komunikaci učitel-žák.

Rozšířit spolupráci vysoké školy s externími komerčními subjekty v oblastech obnovitelných zdrojů energií a jejich aplikací a aktivně spolupracovat i při přípravě a realizaci stavebnic laboratorních elektromechanických systémů – robotů, které budou závazně přihlášeným středním školám či jiným subjektům (DDM, SMT apod.) bezúplatně (dle smluvních podmínek) k dispozici.

Umožnit realizací stavebnice a podpůrných studijních a montážních textů, v rámci samostatné přípravy na soutěž, přípravy ve škole nebo přípravy během organizované letní školy  se seznámit studentům, učitelům a široké veřejnosti s obnovitelnými zdroji energií a související problematikou, fotovoltaickými solárními systémy, vodíkovými palivovými články, aplikovanými fyzikálními principy, se základními principy mechaniky, elektromechaniky, kinematiky, elektrotechniky, elektroniky, montáže apod.

Organizací celostátní soutěže umožnit zajímavou herní formou porovnat úroveň znalostí a dovedností, porovnat aktivity, projekční, konstrukční a organizační schopnosti jednotlivých účastníků projektu.

Rozšířit působnost organizace Programu Napájeni Sluncem do dalších zemí Evropy.

Realizované součásti Programu:

 

·        Výzva k soutěži Napájeni Sluncem středním školám.

·        Příprava stavebnic „Sluneční poskakovač“ a „Vodíkový jezdec“, doprovodných a učebních textů školení, letní školy a soutěže.

·        Den otevřených dveří s přednáškami o obnovitelných a alternativních zdrojích energií a předáním stavebnic.

·        Příprava a realizace praktických seminářů a workshopů pro učitele a zájemce o problematiku obnovitelných zdrojů energií.

·        Soutěž Napájeni Sluncem.

 

 

Na přípravě a realizaci se v roce 2011 aktivně podílejí:

 

VŠB-TUO

                       

Phobos s.r.o., Frenštát p. Radhoštěm            

Schott Solar s.r.o., Valašské Meziříčí                                   

Solartec s.r.o., Rožnov p. Radhoštěm

                                                          

Soutěž je v roce 2011 podpořena z prostředků ESF v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MOST-TECH č.CZ.1.07./1.1.07/02.0100

 

 

Kontakt a informace:

           

            Jarmila Smějová                                 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra měřicí a řídicí techniky
17.listopadu 15

708 00 Ostrava - Poruba

Tel.: 59-732-3124
Fax.: 59-732-3138

E-Mail: jarmila.smejova@vsb.cz, http://napajenisluncem.vsb.cz

 

Vloženo: 25. 1. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět