Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Technické vzdělání a konkurenceschopnost na VŠB-TUO

Souvislost mezi vzděláním a konkurenceschopností je více než zřejmá. V době, kdy průmyslové firmy hlásají, že jim do budoucna scházejí tisíce technických absolventů je zřejmé, že již nelze sázet na levnou pracovní sílu, ale je třeba nabídnout mnohem víc.

 Na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava je počet absolventů magisterského studia roven cca 2,1 tisícům a z toho jedna třetina vystudovala ekonomické obory. Problémem ale je, že řada vystudovaných techniků nepracuje ve svém oboru

"Musíme nabízet vzdělané a tvůrčí lidi. Už teď velké podniky jako ČEZ, Siemens, Škoda Auto a mnoho dalších hlásí, že jim chybí v budoucích deseti letech 14 tisíc techniků. To vypadá jako dobrá zpráva pro technické vysoké školy. Je tu zjevná poptávka a ta by mohla zvýšit zájem o studium těchto oborů", říká rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

Tohle nadšení ale rychle opadne v okamžiku, když zjistíte, že v loňském roce absolvovalo (dle údajů Střediska vzdělávací politiky) v České republice kolem 10 tisíc inženýrů! Je pravda, že dle stejné databáze jich 1,2 tisíce zůstává v evidenci úřadů práce jako nezaměstnaných. I přes toto negativní číslo, které za poslední tři roky stále narůstá, to ale znamená, že by tento požadavek průmyslu mohl být naplněn. Hovoří se ale o tom, že noví inženýři jsou odborně málo zdatní a je to dáno tím, že se na technických školách učí více ekonomických oborů oproti těm technickým. Práce technika je náročná a zjevně i hůře placená a chybí ji prestiž.

"Systém budoucího vzdělávání musí navrhnout a implementovat taková opatření, která podpoří zájem o práci v oborech, které historicky (strojírenství, energetika a jim podobné) či nově se prosazující (např. informační technologie) tvoří jádro ekonomické prosperity naší země. Průmysl a vysoké školy musí k sobě najít výrazně hlubší vztah vzájemné důvěry a spolupráce, než je tomu dosud. Na tomto místě se ukazuje, že se naší vysoké škole daří tento problém řešit. Poslední čísla hovoří o to, že v roce 2009 z celkovému objemu 96 mil. Kč hospodářských smluv tvořil smluvní výzkum 30 milionů, zatímco za rok 2010 vzrostl tento objem na 126 milionů s celkovým podílem vědy a výzkumu 65 milionů Kč. Ve rovnání s úspěšnými zeměmi, zejména skandinávskými, ale stále zaostáváme", dodává rektor Ivo Vondrák.

Vloženo: 3. 3. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět