Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Poslední dny pro podání přihlášek na Fakultu stavební!

Ve čtvrtek 31. března 2011 mají zájemci o studium na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava poslední možnost podat si přihlášku ke studiu a studovat obory s perspektivou zaměstnání.

Fakulta stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech „Stavební inženýrství" a „Architektura a stavitelství" pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. března 2011.

Uchazeči o studium ve studijním programu Stavební inženýrství jsou přijímáni na studijní program, zařazení studentů ke studiu ve studijních oborech se provádí až ve druhém ročníku studia.

Do studijního programu „Stavební inženýrství" jsou přijímáni uchazeči v prezenční (denní) i v kombinované (dálkové) formě studia. Do studijního programu „Architektura a stavitelství" však pouze uchazeči v prezenční formě studia. Přijímací zkouška v tomto oboru je tříkolová, jedna z nich je talentová.

Fakulta stavební umožňuje studium i osobám se zdravotním omezením, zejména pohybově postiženým - přístup a vybavení učeben fakulty a objektů pro ubytování jsou bezbariérové.

„Uplatnění absolventů Fakulty stavební je nejvyšší z fakult VŠB-TU Ostrava – úřady práce evidují pouze cca 1 % absolventů FAST bez zaměstnání", doplnil proděkan pro studium Miloslav Řezáč.

Více informací na www.vsb.cz pod odkazem fakulty.

Vloženo: 22. 3. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět