Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2011!

Den tvůrčích činností na VŠB-TU Ostrava

V prostorách auly Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava proběhla v úterý 12. dubna 2011 konference pod názvem Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje. Její hlavní náplní byly prezentace mladých pracovníků výzkumu a vývoje magisterských a doktorských studijních programů, kteří představili své poznatky, získané v zahraničí.

Tyto zkušenosti mohli čerpat díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje pro rok 2010. Tento program je určen pro mladé vědce do 35 let z vysokých škol v Moravskoslezském kraji a finanční podpora, o kterou mohli žádat, byla až ve výši 90 tisíc korun na jeden kalendářní rok. Mezi aktivity, které tento program podporuje, patří například krátkodobé pobyty na zahraničních univerzitách a ve výzkumných institucích, odborné stáže, účast na mezinárodních soutěžích nebo příprava a finální zpracování mezinárodních projektů z oblasti výzkumu a vývoje.

„Tato akce spadá do systému zvyšování vzdělanosti v našem kraji a podpory mladých talentů. Tímto finančním příspěvkem umožňujeme studentům vycestovat do zahraničí a získávat zkušenosti na mezinárodním poli", říká náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.

Cenu hejtmana obdrželi tito tři nejlepší přednášející z oblasti mobilit: na prvním místě se umístil Ing. Igor Ivan z VŠB-TUO, který studoval Faktory, ovlivňující zdravotní trendy post-industriálních oblastí Evropy, místo druhé obsadil Mgr.. František Karlický, Ph.D., z Ostravské univerzity , který se zabýval Plně kvantovým popisem fotodisociace trimerů a jeho aplikací na modelový systém. Pomyslnou třetí příčku obsadil Ing. Petr Seďa, Ph.D., z VŠB-TUO se svou Ekonometrickou analýzou dopadů finanční krize na finanční trhy v České republice.

Cenu hejtmana obdrželi také tito tři nejlepší přednášející z oblasti tvůrčích činností: na místě prvním se umístil Ing. Marek Mihola z VŠB-TUO, který se zabýval Interakcí křížení vodních toků s komunikacemi, druhou příčku obsadila jediná dívka, Mgr. Jana Mynářová z Ostravské univerzity za Identifikaci technicky nadaných žáků v Moravskoslezském kraji. Na místě třetím se umístil Ing. Radim Paluska z VŠB-TUO, který představil Porovnání matematického modelu vyhořívání uhelného prášku s výsledky získanými při zkouškách na Pádové trubce.

Konference se zúčastnila celá řada významných hostů a zástupců politické reprezentace Moravskoslezského kraje a také zástupci vysokých škol, působících v kraji.

Vloženo: 12. 4. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět