Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2011!

Workshop „Jak a proč spolupracovat s aplikační sférou?“ Interaktivní expozice, přednášky a exkurze.

V úterý 19. dubna 2011 od 9.00 do 17.00 hodin se v prostorách auly a Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava uskuteční pod záštitou prorektora pro vnější vztahy VŠB-TUO prof. Ing. Radima Čajky, CSc., vzdělávací a motivační workshop „Jak a proč spolupracovat s aplikační sférou.“

Ve společnosti založené na znalostech a inovacích je kladen velký důraz na podporu vzájemného propojení vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť a podnikatelské sféry. Klíčovým posláním každé technické univerzity je zajistit nejen kvalitní absolventy inženýrských oborů, ale i poskytnout výzkumné zázemí pro průmysl. Tyto věci nelze zajistit bez úzké spolupráce s podniky.

Hlavním cílem workshopu je tedy představení TOP excelentních výsledků výzkumu a vývoje nejen týmů z VŠB-TUO a z Ostravské univerzity, ale i představení inovativních firem z Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO a Vědecko-technologického parku Ostrava. Workshop chce přispět k realizaci efektivního transferu znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe. Účastníkům se nabízí jedinečná příležitost pro poznání nejzajímavějších výsledků výzkumu a vývoje na univerzitě a možnost navázání tolik důležité spolupráce s aplikační sférou.

Součástí motivačního workshopu jsou prezentace úspěšných projektů VŠB-TUO a Ostravské univerzity, jako je například nástroj pro řešení krizových situací FLOREON+, technologie RFID, GIS - 3D projekce, diferenciální Mackey test, inteligentní dům, nejtišší automobilový zámek, trenažér terénních situací, ale i prezentace firem, jako např. TIETO Czech, Materiálový a metalurgický výzkum, Vyka.eu a řada dalších.

Nedílnou součástí akce bude také prohlídka laboratoří a technických provozů.

Workshop přináší i příležitost diskutovat danou problematiku s předními odborníky, a to Dr. Ing. Otakarem Fojtem (vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze), Ing. Jaroslavem Burčíkem, Ph.D., (Inovacentrum ČVUT Praha), kteří své přednášky přednesou v odpolední vzdělávací části workshopu od 13.00 v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TUO.

Další informace naleznete na www.cpit.vsb.cz/inkubator nebo na tel. 603 565 918

Vloženo: 14. 4. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět