Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Univerzita získala 2,3 milióny korun na rozvoj vědy a výzkumu

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava získala nové finanční prostředky na rozvoj vědy a výzkumu. Rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák převzal včera od generálního ředitele společnosti ArcelorMittal Ostrava Augustine Kochuparampila šek v hodnotě 2,3 milióny korun.

„Je pro nás nesmírně důležité, že kromě celé řady společných projektů nám ArcelorMittal Ostrava pomáhá i formou sponzorských darů, které slouží podpoře vzdělávání mladé technické generace i prezentaci naší vysoké školy. Univerzity totiž nestojí stranou konkurenčního boje a každá taková finanční pomoc nám může pomoci v této soutěži uspět," ocenil rektor Ivo Vondrák.

ArcelorMittal Ostrava podporuje VŠB-TUO již dlouhodobě. „Uvědomujeme si, jak je důležité, aby se v regionu rozvíjelo střední i vysoké školství orientované na hutní a strojní obory. A samozřejmě i pro průmysl v tomto kraji je zásadní, aby technicky orientovaná univerzita měla dostatek prostředků na rozvoj vědy a výzkumu," řekl při předání daru Augustine Kochuparampil. Hutní společnost spolupracuje s univerzitou při řešení různých grantových projektů – výsledky výzkumu si tak najdou přímou cestou uplatnění v praxi, což by mělo být hlavním cílem výzkumu.

„Ke studiu technických oborů je nutné přitáhnout mladé tvořivé lidi. Česká republika totiž dlouhodobě pociťuje nedostatek kvalitních techniků, což je z pohledu její konkurenceschopnosti velký problém. O to více si pomoci ArcelorMittal Ostrava ceníme a věříme, že se tyto peníze vrátí nejen ostravským hutníkům, ale celému našemu regionu," dodal Vondrák. Podle něj je spolupráce univerzity s praxí velmi významná, neboť bez ní by kvalita absolventů nebyla na takové úrovni, jakou náš průmysl potřebuje.

„V získávání mladých talentovaných lidí je třeba být proaktivní a přesvědčit je o tom, že volba technického oboru je pro budoucnost jejich i naši volbou správnou. Ukázat jim, o čem jsou tyto obory, že nejde jen o to technologií využívat, ale také je i vytvářet, což nám spolupráce s firmou ArcelorMittal umožňuje přímo v reálných podmínkách," vysvětluje rektor.

Nějvětší česká hutní společnost podporuje VŠB-TUO jak finančně, tak praktickou pomocí. V současné době jsou proto odborníci z ArcelorMittal Ostrava konzultanty odborných studentských prací a vedou oborové praxe studentů přímo ve firmě. „Je naší povinností myslet v každém okamžiku i na budoucnost. Víme, že nové odborníky budeme potřebovat," dodává generální ředitel Augustine Kochuparampil. Specialisté z ArcelorMittal Ostrava jsou každoročně konzultanty desítek diplomových, bakalářských a doktorandských prací. Kromě této konzultantské činnosti vedou zaměstnanci hutní společnosti i oborové praxe vysokoškolských studentů.

Vloženo: 20. 5. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět