Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 23. 9. 2011!

Kurzy základů vědecké práce pro studenty doktorských studijních programů

Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními principy vědecké práce a prezentace jejích výsledků. Nejbližší termín konání kurzu, kde jsou volná místa je 19. 9. - 23. 9.2011. Místo konání kurzu: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Královopolská 147, 612 64 Brno

Vážení studenti (doktorských studijních programů),

Akademie věd České republiky pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními principy vědecké práce a prezentace jejích výsledků. Systematická příprava pro vědeckou práci vede ke zkvalitňování výzkumu a vývoje a k posílení konkurenceschopnosti ČR.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU

· Úvod do metodologie vědy
· Etika vědecké práce
· Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika, prezentace, technika psaní, praktická cvičení
· Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení
· Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
· Základy rétoriky a technika mluveného projevu
· Psaní a hodnocení vědecké práce, základy scientometrie
·Průmyslově právní ochrana vynálezů a komercializace

·Fyziologie stresu ve vztahu k výkonnosti
· Financování výzkumu, grantový systém v EU

· Grantový systém, typy grantu
· Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce
· Informační technologie, internet
· Moderní informační zdroje pro výzkum
· Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat
· Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby
· Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru

Kurz trvá týden, je zdarma a pro frekventanty je zajištěno též občerstvení.

Nejbližší termín konání kurzu, kde jsou volná místa je 19. 9. - 23. 9.2011.

Veškeré informace o obsahové náplni kurzu, dalších termínech a místě konání najdete na webových stránkách Akademie věd : www.brno.avcr.cz

nebo volejte na telefonní číslo 542212562-3 kancelář Sdružení jihomoravských pracovišť AV ČR.

Vloženo: 24. 5. 2011
Kategorie:  Informace pro studenty
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět