Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Ministr Kocourek o podnikání ve čtvrtek a v pátek na severní Moravě

Během své dvoudenní návštěvy v Moravskoslezském kraji bude ministr diskutovat v Ostravě, Nošovicích, Frýdku-Místku, Třinci a ve Vítkovicích.

Setkáním s akademickými pracovníky a s vedením Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava zahájí ve čtvrtek 2. června ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek svoji dvoudenní pracovní cestu po Moravskoslezském kraji. „Všech sedm fakult je dobrým příkladem propojení tradičních oborů, jakými jsou hornictví, metalurgický a strojírenský průmysl, s novými technologiemi jako supercomputing nebo nanotechnologie," říká ministr Kocourek, který oceňuje zejména fakt, že VŠB-TU Ostrava klade velký důraz na aplikovaný výzkum a vývoj.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu chce výrazně zlepšit situaci v oblasti technického vzdělávání, které je zásadní proto, abychom dokázali konkurovat těm nejvyspělejším ekonomikám. Právě proto zde chci toto téma probrat s těmi, kdo v procesu technického vzdělávání mají klíčovou roli," prozrazuje ministr Kocourek jedno z hlavních témat, o němž chce s vedením VŠB-TU Ostrava diskutovat.

Ministr Kocourek se poté v Nošovicích seznámí s některými pracovišti společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech. Z Automobilky, která zahájila výrobu v listopadu 2008, vyjelo v loňském roce více než 200 tisíc vozidel. Největšími odběrateli jsou Německo, Velká Británie, Španělsko, Francie a Izrael. Letos Hyundai plánuje zvýšit produkci na 300 000 automobilů. „Nošovická automobilka patří k největším exportérům z ČR, do zahraničí vyváží 97 procent své produkce. Plánované zvýšení výroby také znamená vytvoření dalších pracovních míst v tomto regionu," říká ministr Kocourek. Počet zaměstnanců automobilky by se měl zvýšit na více než 3 500 pracovníků, dalších 4 000 lidí zaměstnávají její dodavatelé.

Následně bude ministr diskutovat o českém prostředí pro podnikání ve Frýdku-Místku se zástupci Hospodářské komory Moravskoslezského kraje a s dalšími podnikateli. „Za nejlepší podporu pro podnikatele považujeme přehledné právní a daňové prostředí," uvádí ministr Kocourek jeden z námětů pro jednání. „Proto je jednou z mých hlavních priorit snižování administrativní zátěže, kterou stát na podnikatele uvaluje. Řadu opatření jsme už odstranili, na dalších pracujeme. Velmi rád si vyslechnu náměty na odstranění dalších," říká ministr Kocourek.

Podnikatelé z Moravskoslezského kraje se dlouhodobě řadí společně s podniky z Jihomoravského, Zlínského a Středočeského kraje mezi nejaktivnější žadatele o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace. „Moravskoslezští podnikatelé preferují především záruční programy," upozorňuje ministr a dodává: „Objem poskytnutých záruk v rámci programů Start a Záruka je největší ze všech regionů a dosahuje více než patnáctiprocentního podílu na celkovém objemu těchto záruk."

První den své pracovní návštěvy ministr Kocourek završí prohlídkou společnosti Třinecké železárny. Tato největší česká huť s domácím kapitálem vyrábí ročně okolo 2,5 mil. tun oceli, tedy téměř polovinu celkové produkce oceli v České republice. Výrobní provozy společnosti zahrnují kompletní cyklus od výroby koksu po finální za tepla válcovaný ocelový produkt. Více než polovina roční produkce směřuje k zákazníkům do více než 50 zemí celého světa.

V pátek pak ministr Kocourek navštíví společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, největší dceřinou firmu strojírenské skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Společnost vyrábí například ingoty v modernizované ocelárně s roční kapacitou cca 200 tis. tun a dodává finálně opracované díly pro turbíny a další soustrojí elektráren v České republice i pro zahraniční odběratele. „Vítkovice patří k největším exportérům velkých strojírenských zařízení z České republiky; její výrobky se značkou vyrobeno v České republice spolehlivě fungují v celé řadě zemí světa," dodává ministr Kocourek. Na začátku letošního roku například ve Vítkovicích oznámili kontrakt na dodávky turbínových hřídelí pro velkou vodní elektrárnu ve Venezuele.

Vloženo: 2. 6. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět