Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 11. 8. 2011!

Veřejná soutěž TAČR - Centra kompetence

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. června 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence. Soutěžní lhůta: od 30. června 2011 do 10. srpna 2011 do 16:30 hod.

Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů programu Centra kompetence.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Více informací k vyhlášení naleznete na int. stránce: http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/centra-kompetence/prvni-verejna-soutez-id:121/

Návrh projektu a dále přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče musí být předány poskytovateli během soutěžní lhůty, tj. od 30. června 2011 do 10. srpna 2011 do 16:30 hod. prostřednictvím elektronického systému dostupného na http://centrakompetence.tacr.cz či proklikem přes stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň v jednom vyhotovení v listinné podobě, v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „Veřejná soutěž – program Centra kompetence – NEOTVÍRAT!" do podatelny Technologické agentury České republiky (budova Hadovka Office Park), Evropská 2589/33b, Praha 6, 160 00. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Pá 9:00 – 16:30 hod. V jedné obálce smí být pouze jeden návrh projektu.

Kontaktní osobou za TAČR je paní Mgr. Eva Procházková, tel.: 234 611 616, e-mail: prochazkova@tacr.cz.

Kontaktní osobou na VŠB-TUO je Ing. Marie Sládková, kl. 4234, e-mail:marie.sladkova@vsb.cz.

Vloženo: 1. 7. 2011
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět