Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Přípravný kurz usnadní studium novým studentům

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava pořádá pro studenty, přijaté ke studiu prvního ročníku v akademickém roce 2011/2012, přípravný kurz ke zdokonalení poznatků ze středoškolské matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky a chemie. Kurz proběhne v prostorách technické univerzity v Ostravě-Porubě od 29. srpna do 9. září 2011.

Zkušenosti pedagogů VŠB-TUO ukazují, že v posledních letech dochází k výraznému poklesu znalostí přijímaných studentů v přírodovědných předmětech. Protože tyto předměty tvoří základ odborného studia na technických fakultách VŠB-TUO, stávají se v prvních dvou ročnících studia příčinou neúspěšnosti mnohých studentů.

Pořádáním těchto kurzů vytváří technická univerzita podmínky nejen pro zdokonalení znalostí v těchto odborných předmětech, ale přispívá také k vyrovnání rozdílných stupňů znalostí těchto disciplín ihned na počátku studia. Absolvováním kursu studenti zahájí studium na technické univerzitě na stejné výchozí pozici.

Výuka bude probíhat podle učebních osnov gymnázií a skladbu předmětů si účastníci zvolí podle vlastního uvážení. Přihlášky do kurzu lze zasílat i elektronicky a to až do 10. srpna 2011. Studenti přijati ve 2. termínu přijímacího řízení mohou přihlášku podat do 26.srpna 2011.

Cenu kurzu a více informací včetně přihlášky na www.vsb.cz

Vloženo: 4. 8. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět