Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Na VŠB-TU Ostrava zahájí akademický rok 2011/2012

V pondělí 12. září 2011 bude na VŠB-TUO zahájena výuka v zimním semestru akademického roku 2011/2012. Více než 6000 nových studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů tak zasedne do poslucháren univerzity poprvé. Stanou se členy akademické obce Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava, která se pyšní tradicí více než 160letou.

Na sedmi fakultách a ve dvou celouniverzitních studijních programech studovalo v akademickém roce 2010/2011 více než 23,5 tisíc studentů. Důraz při výuce je kladen především na aplikovaný výzkum a vývoj. Univerzita je postavena na tradičních oborech, jakými jsou hornictví, metalurgie, či strojírenství s novými technologiemi, jakou jsou supercomputing, nanotechnologie či ekologie. V současné době se také VŠB-TUO může pochlubit faktem, že je jedna z nejúspěšnějších univerzit z pohledu spolupráce s průmyslem.

Se zahájením nového akademického roku je také otevřena nově zrekonstruovaná Galerie rektorů, která je umístěna v prvním patře rektorátu v Ostravě-Porubě. Galerie, která vznikla při příležitosti oslav 150 výročí VŠB-TUO v roce 1999, po rekonstrukci nabízí nejen přehled všech rektorů univerzity, ale k vidění jsou i insignie a vlajky jednotlivých fakult a maketa školy. Nově jsou v Galerii rektorů uvedena jména držitelů čestných doktorátů, které byly na VŠB-TUO uděleny a také jména akademických pracovníků univerzity, kterým bylo toto nejvyšší ocenění uděleno na univerzitě jiné. I v tradici udělování četných doktorátů tak univerzita úspěšně navazuje na historii VŠB v Příbrami.

Současně byla v umělecké galerii rektorátu zřízena Síň slávy sportovců VŠB-TUO. K vidění jsou fotografie deseti nejlepších, kteří univerzitu úspěšně reprezentovali v minulém akademickém roce, ale čestné místo zaujímají i legendy, sportovci světového významu, jenž na škole studovali. Vystaveny jsou i poháry, které studenti a družstva za své výkony obdrželi.

Celá rekonstrukce Galerie rektorů VŠB-TUO a Síně slávy sportovců mohla být realizována díky dlouholeté spolupráci s firmou ArcelorMittal Ostrava, která projekt financovala.

Vloženo: 9. 9. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět