Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2011!

Nový ročník Univerzity třetího věku na VŠB-TUO zahájen

Přednáškou fotografa a cestovatele Jiřího Kolbaby byl v úterý 27. září 2011 v aule VŠB-TUO zahájen nový ročník Univerzity třetího věku. Místa v posluchárně zaujali její posluchači z Ekonomické fakulty, Hornicko-geologické fakulty, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a Fakulty bezpečnostního inženýrství.

„Uskutečnit úvodní besedu se zajímavou osobností pro všechny posluchače Univerzity třetího věku z naší univerzity jsme se rozhodli poprvé a vzhledem k výbornému ohlasu seniorů budeme v této tradici pokračovat," sdělila Martina Polášková, spoluorganizátorka přednášky Jiřího Kolbaby.

Její slova potvrdil Pavel Konšel ze Skalice u Frýdku-Místku, který navštěvuje Univerzitu třetího věku na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. „Vyprávění cestovatele Kolbaby o ostrovu Bali, který považuje za svůj druhý domov, byla vynikající a nesmírně zajímavá. Byl to výborný nápad zorganizovat takovéto netradiční zahájení nového akademického roku. Alespoň jsme se tady všichni studující U3V z jednotlivých fakult sešli a vzájemně se i trochu poznali," dodal Pavel Konšel.

Univerzita třetího věku svým posláním poskytuje možnost vzdělání občanů seniorského věku a zpřístupňuje jim vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a zkušenosti, které mohou využívat pro svůj osobní rozvoj. Významnou roli sehrává také možnost sociálního kontaktu s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti, vědomé zpomalování procesu stárnutí a udržování psychické svěžesti. Vzdělávání seniorů se v posledních letech těší velké popularitě. Hlavním důvodem zvýšené poptávky po tomto studiu je stále se zvyšující průměrný věk obyvatelstva a velká propagace zdravého životního stylu a aktivního přístupu k životu. Seniory, studující Univerzitu třetího věku na VŠB-Technické univerzitě Ostrava, čeká v průběhu jejich studia kromě přednášek a seminářů také řada odborných exkurzí.

Do letošního akademického roku 2011/2012 nastoupilo do programů U3V na VŠB-Technické univerzitě přes 630 účastníků.

Vloženo: 13. 10. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět