Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2011!

Archiv VŠB-TUO slaví 15 let!

Archiv Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava si připomíná 15 let od svého založení. K tomuto jubileu pořádá v Galerii VŠB-TUO v měsíci listopadu výstavu, která návštěvníky seznámí nejen s jeho rozsáhlou činností, ale k vidění bude i dokumentace a řada dosud nepublikovaných fotografií, zařazující danou problematiku do celospolečenského kontextu v průběhu padesáti let.

Činnost Archivu je v převážné míře zaměřena k vytváření archivních fondů z písemností úřední provenience a především z cenné dokumentace darů a zápůjček, které by archiv jiným způsobem nemohl získat. Ti, kteří touto formou dali k dispozici materiály vysokoškolskému archivu, jsou si vědomi trvalé hodnoty daných archiválií a zároveň tímto způsobem vyjádřili vztah ke své alma mater či alma mater svých blízkých příbuzných. „Jejich postoje si archiv velmi váží. Archivní fondy VŠB-TUO jsou součástí Národního archivního dědictví ČR. Zahrnují písemnosti k dějinám vysoké školy, vědních oborů a významných osobností", říká Mgr.Jindra Biolková, CSc., vedoucí Archivu VŠB-TUO.

Archiv VŠB-TUO ve spolupráci s Audiovizuálními službami VŠB-TUO na této výstavě prezentuje i první etapu svého dlouhodobého záměru. Jedná se o natáčení vzpomínek významných osobností univerzity, ať už absolventů VŠB-TUO, nebo jiných vysokých škol, kteří následně spojili svoji vědeckou dráhu s VŠB-TUO a rozšířili její profil na vysokou školu polytechnického charakteru.

Výstava rovněž obsahuje dokumentaci a řadu dosud nepublikovaných fotografií, zařazující danou problematiku do celospolečenského kontextu v průběhu padesáti let. Dílčím způsobem byl využit soudobý tisk, včetně budovatelské poezie.

Přínos dané vysoké školy k dějinám vědních oborů lze dokumentovat kontinuálně a písemnosti v Archivu VŠB-TUO mají v tomto smyslu nezastupitelné místo. V některých vědních disciplínách a studijních oborech měla univerzita celostátní působnost, v některých dokonce zaujímala průkopnickou úlohu při vytváření či spoluvytváření nových vědních oborů. V dlouhodobém historickém vývoji je rovněž zřejmá kontinuita vědeckých generací. Stejně úspěšná byla práce univerzity v pedagogické oblasti. VŠB-TUO vychovávala ve všech etapách svého vývoje odborníky, z nichž si každý v praxi ověřil hodnotu svého vzdělání získaného během vysokoškolského studia.

Výstava, mapující činnost Archivu VŠB-TUO a jeho patnáctileté působení na univerzitě, je v Galerii VŠB-TUO zpřístupněna od 1. do 30. listopadu 2011. Vstup do galerie je zdarma.

Vloženo: 26. 10. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět