Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2011!

Václav Klaus představí studentům svou novou knihu!

Setkáním s vedením univerzity zahájí ve středu 7. prosince 2011 prezident republiky Václav Klaus svou návštěvu VŠB-TU Ostrava. Dalším bodem prezidentovy návštěvy je beseda se studenty Ekonomické fakulty, na níž prezident představí svou novou knihu Evropská integrace bez iluzí.

„O setkání se zajímavými osobnostmi na fakultě je vždy mezi studenty a pedagogy velký zájem, jistě tomu tak bude i v případě tak významného hosta, jakým je prezident republiky pan Václav Klaus. Beseda na fakultě nebude jeho prvním vystoupením u nás, neboť pan prezident přijížděl na fakultu v rámci odborných akcí České společnosti ekonomické, které se setkaly se značným ohlasem nejen v akademické obci, ale také zástupců z praxe," sdělila děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TUO Dana Dluhošová.

Kniha Evropská integrace bez iluzí je dalším textem z pera prezidenta republiky Václava Klause. Autor v knize mapuje padesát let evropské integrace, nastiňuje dnešní situaci, kterou považuje za nestabilní a neudržitelnou a také se pokouší vyjmenovat reálné přínosy integrace. Východisko z nepříznivé situace pak Klaus vidí ve změně evropského sociálně-ekonomického systému a integračního modelu. Navrhuje přejít od ekologicko-sociálně tržní ekonomiky k trhu a od shora nařizovaného sjednocování k aktivní spolupráci mezi evropskými zeměmi.

Beseda se studenty proběhne v aule Ekonomické fakulty v 14.30 hodin, po ní bude následovat autogramiáda knihy.

Vloženo: 5. 12. 2011
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět