Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava otevírá dveře zájemcům o studium!

V pátek 20. ledna 2012 se na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava koná Den otevřených dveří, který je určen především zájemcům o bakalářské studium na této fakultě. Ti tak mají možnost seznámit se s prostředím fakulty ještě před odevzdáním přihlášky.

Zahájení Dne otevřených dveří proběhne v 9.00 hodin v areálu Fakulty stavební VŠB-TUO v Ostravě-Porubě na ulici L. Podéště 1875.

V posluchárnách LPH 108 a 109 se uchazeči o studium dozví veškeré informace o jednotlivých oborech fakulty, o studiu a také o přijímacím řízení.

Součástí Dne otevřených dveří je také prohlídka učeben, laboratoří a ostatních prostor fakulty, kterou pro skupiny zájemců povedou doktorandi.

„Dne otevřených dveří se mohou účastnit i osoby s pohybovým zdravotním omezením – prostory fakulty i objekty pro ubytování jsou bezbariérové", upozornil proděkan pro studium Miloslav Řezáč.

Přihlášku ke studiu je možno podat v elektronické podobě (http://www.fast.vsb.cz/cs/urceno-pro/uchazec).

- do 31. 1. 2012 na studijní program Architektura a stavitelství,

- do 30. 3. 2012 na studijní program Stavební inženýrství.

Podrobné informace na www.fast.vsb.cz, Studijním oddělení FAST VŠB–TU Ostrava, L. Podéště 1875, 708 33 Ostrava – Poruba a na tel. číslech 597 321 320 (prezenční bakalářské studium), 597 321 346 (kombinovaná forma bakalářského i navazujícího magisterského studia).

Vloženo: 18. 1. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět