Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2012!

Nabídka Nadace „The Matsumae International Foundation“ (MIF) týkající se postdoktorandských (případně postgraduálních) stipendií.

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás informovali o nabídce Nadace „The Matsumae International Foundation" (MIF) týkající se postdoktorandských (případně postgraduálních) stipendií.

Informační materiál, který je spolu s formulářem přihlášky k dispozici na www.matsumae-if.org (přímý odkaz http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/ ) („2013 Fellowship Announcement"), uvádí podrobné požadavky na kvalifikaci, věk i jazykové znalosti a obsahuje též seznam dokladů, které je třeba k přihlášce přiložit (hostitelskou instituci si uchazeč vybírá sám a sám si s ní také sjednává kontakt).

MIF preferuje zejména uchazeče z oblasti přírodních a technických věd a lékařství.

Úspěšní žadatelé absolvují pobyt v Japonsku v délce 3 – 6 měsíců (přičemž preferovány jsou delší pobyty) v časovém rozmezí od dubna 2013 do března 2014.

Přihlášky včetně všech vyžadovaných příloh musí být nadaci doručeny nejpozději do 31. srpna 2012, a to normální poštou – přihlášky zaslané faxem nebo e-mailem nadace neakceptuje.

Celá informace je  zveřejněna také na našich webových stránkách: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4311.

Prosíme o zveřejnění této nabídky na Vaší škole a děkujeme za spolupráci.

S přátelským pozdravem

Mgr. Eva Šimková

Akademická informaèní agentura

Dům zahraničních služeb

Na Poříčí 1035/4 I 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 507 I aia@dzs.cz

www.dzs.cz I www.zahranici-stipendium.cz

Vloženo: 31. 1. 2012
Kategorie:  Stáže a stipendia
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět