Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava pořádá Den otevřených dveří. Letos podruhé!

Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (HGF) pořádá v sobotu 31. března 2012 v aule školy v Ostravě-Porubě od 9 – 15 hodin letos v pořadí již druhý DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

„Zájemcům o studium na HGF a taky jejich rodičům chceme umožnit, aby se v poklidu víkendového dne mohli seznámit s našimi obory a možnostmi studia na naší fakultě. Proto jsme termín pro podání přihlášky posunuli až na konec dubna. Tím se nám podařilo vytvořit časovou rezervu, aby si zájemci mohli vybrat zajímavý a perspektivní obor, který jim po dostudování bez větších problémů zajistí profesní kariéru na pracovním trhu. Není bez zajímavostí, že o některé naše absolventy je mezi firmami tak enormní zájem, že zdaleka nemůžeme pokrýt jejich požadavky. Jedná se především o hornické inženýry a geology. Tito studenti pak mohou v průběhu studia získat i různá podniková stipendia a po absolvování školy jim firmy garantují i lukrativní pracovní místa. V rámci Dne otevřených dveří samozřejmě připravujeme i celou řadu ukázek a zajímavostí. Poprvé zde například představíme vlastními silami zkonstruovanou 3D tiskárnu, která umí „vytisknout" některé předměty z umělé hmoty...." uvedl asistent děkana HGF pro vnější vztahy Ivo Čelechovský.

V nabídce fakulty je pro akademický rok 2012/2013 celkem 22 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, geoinformatiku, ekonomiku a řízení v oblasti surovin nebo na aplikovanou fyziku.

Tradičně největší zájem se očekává o environmentální a ekonomicky zaměřené obory a taky o Geovědní a montánní turismus, který má přímou vazbu na cestovní ruch, orientovaný zejména na přírodní prostředí a bohatství, montanistiku a technické památky.

Hornicko-geologická fakulta je v současné době co do počtu studentů druhou největší fakultou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Ročně zde studuje v průměru 3,5 – 4 tisíce studentů od nás i ze zahraničí.

Z toho ¼ v Mostě, kde má HGF své detašované pracoviště.

Vloženo: 22. 3. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět