Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

BAVTE SE INOVACEMI!!

V úterý 17. dubna 2012 od 9.00 do 17.00 hodin se v prostorách auly a Podnikatelského inkubátoru VŠB - TU Ostrava uskuteční pod záštitou rektora VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., již 2. ročník vzdělávacího a motivačního workshopu „Jak a proč spolupracovat s aplikační sférou.“

Spolupráce vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť a podnikatelské sféry je v současné době velmi důležitá. Posláním každé technické univerzity je zajistit nejen kvalitní absolventy inženýrských oborů, ale také poskytnout výzkumné zázemí pro průmysl a podporovat vzájemnou spolupráci. Účastníkům akce se nabízí jedinečná příležitost pro poznání nejzajímavějších výsledků výzkumu a vývoje na univerzitě a možnost navázání tolik důležité spolupráce s aplikační sférou.

V rámci celodenního programu budou představeny interaktivní expozice TOP excelentních výsledků výzkumu a vývoje týmů z VŠB-TUO a z Ostravské univerzity, ale také inovativních firem z Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO a dalších významných společností. Účast přislíbily tyto společnosti: AstrumQ, AlfaWolf, HellaAutotechnik, HM Partners, HoneywellAerospace Olomouc, GOTEC, Tieto Czech a Uniwise. Firmy budou reprezentovat své inovativní produkty, technologie nebo vlastní činnost jako takovou. Věříme, že účast těchto významných firem podpoří zájem ze strany studentů VŠ o tuto akci. Přítomní studenti, kteří vyplní dotazník, budou soutěžit o ceny, přičemž ta hlavní je iPad.
V dopolední části workshopu proběhnou také exkurze do laboratoří a technických provozů a neméně zajímavé mikro-přednášky.

Dále workshop přináší příležitost diskutovat danou problematiku s předními odborníky, a to Dr. Ing. Otakarem Fojtem (vědecký atašé Britského velvyslanectví v Praze), Ing. Miroslavem Janečkem (místopředseda Technologické agentury ČR, prezident Asociace výzkumných organizací) a PhDr. Lenka Mynářová (členka představenstva a marketingová ředitelka Nafigate a.s.), kteří své přednášky přednesou v odpolední, vzdělávací části workshopu od 13.00 v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TUO.

Další informace naleznete na www.cpit.vsb.cz nebo na tel. 597 329 037.

Vloženo: 12. 4. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět