Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

2. workshop a Den otevřených dveří Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin (ICT).

Ve čtvrtek 17. 5. 2012 se v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uskuteční 2. pracovní workshop ICT, spojený s prezentací nově vzniklých pracovišť a laboratoří tohoto zcela unikátního projektu, financovaného z prostředků EU. (Pozn.: rozpočet projektu je bezmála 300 mil. Kč bez DPH). Začátek akce je naplánován na 11 hodinu.

Během prvního roku činnosti ICT bylo pořízeno 53 přístrojů a software za cca 200 milionů korun. V současné době jsou všechny přístrojové systémy instalovány v jednotlivých objektech a jsou připraveny k řešení stanovených výzkumných úkolů. Jejich unikátnost oproti jiným pracovištím obdobného charakteru spočívá především v jejich specifické technické konfiguraci.
Mezi takové přístroje patří například výpočetní rentgenový tomograf k detailní nedestruktivní analýze hornin, ocelových konstrukcí a celé řady dalších pevných materiálů.
Unikátní je rovněž přístroj pro termogravimetrickou analýzu s hmotnostní detekcí (TGA-MS), umožňující sledování tepelné degradace materiálů se současnou hmotnostní identifikaci vystupujících plynů.

„Na workshopu chceme odborné i laické veřejnost jednak představit, jak moderní pracoviště tady v Ostravě máme, ale především budeme usilovat o navázání osobních kontaktů se zástupci jednotlivých firem a organizací, kterým nabídneme naše vědecko-výzkumné kapacity k řešení konkrétních
úkolů dle jejich specifikace",...říká ředitel projektu a současný děkan Hornicko-geologické fakulty prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.

Jen pro úplnost připomeňme, že Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin byl na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava zahájen 1. ledna loňského roku a bude realizován až do konce roku 2019. V rámci České republiky se jedná se o unikátní pracoviště se špičkovým personálním a technickým zázemím. Jeho cílem je naplňovat závěry poslední zelené knihy EU o maximální soběstačnosti zemí EU v oblasti těžby a zpracování surovin. Proto se prioritně bude věnovat výzkumu v oblasti těžby a využití energetických surovin a rovněž dalšího využití horninového prostředí s cílem přispět k řešení problematiky surovinové soběstačnosti České republiky a případně i dalších zemí Evropské unie. Partnerem tohoto projektu je Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Projekt ICT je rozdělen do dvou úzce propojených programů, které v průběhu řešení jednotlivých úkolů budou permanentně zohledňovat tři základní pilíře „udržitelného rozvoje": ekonomický, environmentální a sociální.Sjednocením výzkumné činnosti dvou organizací pak bude možné efektivněji reagovat na problémy a praktické úkoly přicházející od uživatelů z hospodářské sféry.
Další podrobnější informace o projektu: www.ict.hgf.vsb.cz

Vloženo: 14. 5. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět