Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 4. 2013!

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2012

Vyhlašuje rektor VŠB - TU Ostrava v rámci univerzit sdružených v konsorciu PROGRES 3

Rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava vyhlašuje v rámci univerzit sdružených v konsorciu PROGRES 3 soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2012

v následujících oborech:

  • Ekonomie a finance,
  • Suroviny, energetika, zdraví a životní prostředí,
  • Informační technologie,
  • Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum.

Z každé univerzity lze do soutěže podat maximálně 3 práce. Termín přihlášení prací do soutěže je 31. 12. 2012. Komise sestavená z odborníků univerzit konsorcia PROGRES 3 provede posouzení prací a rozhodne o umístění účastníků v soutěži. Hodnotit se bude především vědecký přínos prací. Účastníci soutěže, kteří se umístí na předních místech budou odměněni peněžitými cenami.

Doplňující informace k soutěži naleznete v příloze

Konkurs na najlepszą pracę dysertacyjną obronioną w 2012

Rektor Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava/ Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego Ostrawa ogłasza konkurs na najlepszą pracę dysertacyjną obronioną w 2012 w uczelniach zrzeszonych w konsorcjum PROGRES 3

w następujących obszarach:

  • Ekonomia i finanse,
  • Surowce, energetyka, zdrowie i ochrona środowiska,
  • Technologie informatyczne,
  • Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe.

Każda uczelnia może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace. Termin zgłoszenia prac do konkursu upływa 31.12. 2012. Komisja składająca się z ekspertów uniwersytetów z konsorcjum PROGRES 3 oceni prace i wybierze te, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu. Pod uwagȩ bȩdzie brana przede wszystkim wartość naukowa pracy – autorzy najlepszych otrzymają nagrody pieniȩżne.

Vloženo: 22. 5. 2012
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět