Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Možnosti spolupráce amerických vědců s technickou univerzitou v Ostravě prověřoval Paul Bellaire z největší světové agentury podporující výzkum

Dr. Paul Bellaire, programový ředitel jedné z divizí americké agentury podporující vědu a výzkum (Program Director, DivisionofAtmospheric and GeospaceSciences)US National Science Foundation (NSF), který je v České republice hostem Technologické agentury České republiky (TAČR),navštívil Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (VŠB-TUO). Do moravskoslezské metropole přijel především prověřit další možnosti spolupráce odborníků z USA na zdejších výzkumných projektech.

„Bylo pro mě příjemným překvapení, že technická univerzita v Ostravě už má velké množství zahraničních odborných kontaktů a spolupráce funguje na vysoké úrovni. Moje poselství pro NSF je jasné: Ostrava je velkou a unikátní příležitostí pro spolupráci našich a vašich vědců, při které lze dosáhnout vynikajících výsledků s výraznými ekonomickými efekty," říká Paul Bellaire. Další možnosti Bellaire vidí například ve využití podpory ze stávajících programů NSF pro případné pobyty amerických vědců, PhD a post Ph.D. studentů, na Vysoké škole báňské – TU Ostrava, kde by se mohli svými zkušenostmi zapojit do výzkumu, ale také obohatit výuku pro české studenty o nové pohledy. Bellairova návštěva může také otevřít nové šance pro vědecké pracovníky z Ostravy. Bellaire též ocenil, že technická univerzita už v současnosti rozvíjí kontakty s americkou univerzitou SIU Carbondale z Illinois, s jejímiž odborníky spolupracuje na výzkumu využívání alternativních paliv. Podle něj přitom existují další možnosti vědecké spolupráce i s jinými americkými vysokými školami.
„Zatím nepočítáme s tím, že by NSF financovala v Ostravě nějaký konkrétní společný projekt, ale mohla by podpořit vyslání amerických vědců do Ostravy na Vysokou školu báňskou. Přitom zpočátku by jich mohly být desítky, při dobré spolupráci v budoucnu i stovky," je přesvědčen Bellaire. Jak doplnil ředitel Centra ENET při VŠB-TUO, profesor Tomáš Čermák, který Bellaira během jeho návštěvy Ostravy doprovázel, finance na společné česko-americké projekty by vysoká škola mohla získat z takzvaného amerického fondu, který bude spravovat TAČR.
Paul Bellair přijel do Ostravy v úterý 29. května 2012. Na vysoké škole si prohlédl především laboratoře pro výzkum vlastností paliv a vedlejších produktů, dále laboratoře robototechnologie, fotokatalýzy, ale také výzkumné a výukové zařízení geotermálních vrtů. Zajímaly ho projekty vysoké školy zabývající se akumulací energie,využitím odpadů pro tvorbu elektrické energie a efektivním nakládání s energiemi v návaznosti na ochranu čistoty ovzduší, a také vývoj elektromobilů. Navštívil detašované pracoviště Centra ENET ve Vítkovicích, které je součástí Technologického centra Ostrava. Technologické centrum zajišťuje aplikovaný výzkum energetického využití odpadu, na němž se podílejí vědci a studenti z vysoké školy spolu s odborníky z průmyslových firem. Ve středu pak Bellaire představil možnosti spolupráce na tiskové konferenci primátora města Ostravy Petra Kajnara.
„Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se neustále více prosazuje při řešení projektů aplikovaného výzkumu i ve spolupráci se zahraničními odborníky, její význam za hranicemi České republiky dále výrazně poroste i v návaznosti na budování centra excelence IT4Inovation. Pokud by se otevřely nové možnosti spolupráce s velkou americkou agenturou podporující výzkum, pro Ostravu by to byl další krok do rodiny špičkových světových univerzitních měst," je přesvědčen primátor Ostravy Petr Kajnar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrum ENET při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava je regionální výzkumné centrum, které vzniklo s podporou z Operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Zabývá se nakládáním s energiemi, a to od surovin přes transformaci až po konečné využití. Výzkum v centru, které je jedno z mála takto komplexních zařízení nejen v České republice, ale i v Evropě, je založen na mezioborové spolupráci. Do řešení jsou zapojeni jak odborníci z VŠB-TUO, tak ze zahraniční, a to z Německa, Rakouska, USA, Polska, Slovenska, Ruska i Taiwanu. Spolupráce odborníků s různým odborným zaměřením a různou národní zkušeností umožňuje lépe reagovat na řešení problémů s výhledem do budoucna.

Vloženo: 31. 5. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět