Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Automatizované dopravní centrum Ostrava na VŠB-TUO

V rámci výstavby nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava, spolufinancované z fondů EU, byla jako první dokončena těžká laboratoř Automatizovaného dopravního centra Ostrava, která bude uvedena do provozu k 1.7.2012.

Těžká laboratoř - Automatizované dopravní centrum Ostrava  - řeší v jednom objektu spojení teorie a praxe – výzkum a vývoj programového zabezpečení a reálné ověření systému automatizovaného počítačem řízeného provozu vícepodlažního kapacitního zakladačového zařízení s přímým transferem výsledků VaV do aplikační oblasti.

Objekt má tvar prosklené krychle, s rovnou střechou, nad níž vystupuje strojovna výtahu a umožňuje kromě provozu laboratoře VŠB-TUO uložit k zaparkování až 37 osobních automobilů. V přízemí je prostor s laboratoří, sloužící pro výzkum a výuku studentů s technickým zázemím a čtyřmi ukládacími místy. Tři další podlaží slouží pro automatické ukládání 11 palet.

V této nové laboratoři je plánován výzkum technologií, které by v budoucnu mohly přispět k čistšímu ovzduší ve velkých městských aglomeracích – zejména zázemí pro budoucí provoz elektromobilů a efektivní využití ploch v zástavbě pro parkování. Cílem výzkumu bude integrace těchto technologií do infrastruktury měst.

Vloženo: 26. 6. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět