Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Studujete na střední škole? Přijďte si v září vyzkoušet studium na univerzitě!

Studujete na střední škole? Jak se studuje na univerzitě si můžete přijít vyzkoušet již v září na VŠB-TU Ostrava. Na jedinečnou akci, Letní škola – Mechatronické systémy 2012, se můžete přihlásit do soboty 30. června 2012.

Akce s názvem Letní škola - Mechatronické systémy 2012 je pořádána Katedrou automatizační techniky a řízení na Fakultě strojní. Akce navazuje na loňský ročník úspěšné Letní školy - Mechatronika 2011. Mechatronika představuje spojení oborů mechaniky, elektroniky, teorie řízení, zpracování signálů a softwarového inženýrství. Odborník na mechatroniku má znalost širokého spektra oborů a systémové myšlení. Perspektivou studenta mechatroniky je stát se specialistou, který ovládá nejen úzkou specializaci, ale má znalosti i z příbuzných oborů, což je v době zrychlujícího se technického pokroku nezbytné pro vzájemné propojování poznatků z různých technických oborů.

„Smyslem letní školy je ukázat studentům prostory a technické zázemí školy (studenti navštíví především laboratoře katedry ATŘ), zaujmout je pro studium na VŠ a nechat mladé studenty si zasoutěžit, což je jim blízké", říká prof. Ing. Jiří Tůma, CSc., garant letní školy a také vedoucí katedry ATŘ.

Akce je plánována v termínu 5. 9. až 7. 9. a vzhledem k možnostem laboratoře a stavebnic je určena pro maximálně 32 studentů na jeden den. Na letní školu byly pozvány střední průmyslové školy z Ostravy a blízkého okolí, tj. Frýdek-Místek, Opava, Kopřivnice, Frenštát p. R. Vítáni budou také zájemci z ostatních tematicky zaměřených škol.

Každý den letní školy bude zahájen v prostorách auly univerzity v Ostravě-Porubě v 9.00 hodin. Po zahájení bude následovat odborný program, který bude zahájen krátkou exkurzí do laboratoří katedry a seznámením se stavebnicemi Lego MINDSTORMS. V odpoledních hodinách se uskuteční minisoutěž robotů a zakončení akce Letní školy bude v 16.30 při příležitosti Slavnostního vyhlášení výsledků a předání odměn soutěžícím. Celá akce proběhne zábavnou formou tak, aby budoucí studenty zaujala a popřípadě podnítila k dalšímu studiu na vysoké škole.

Vloženo: 27. 6. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět