Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Univerzita třetího věku na Hornicko-geologické fakultě VŠB - Technické univerzitě Ostrava i v příštím akademickém roce!

Již 21. ročník Univerzity třetího věku bude v akademickém roce 2012/2013 otevřen na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO. Pro zájemce z řad seniorů je připraveno 7 převážně dvouletých studijních programů.

Tři z nich jsou zaměřeny na geovědní obory: Člověk a životní prostředí, Základy geologie a Aplikovaná geologie. Dále bude možno navštěvovat program s ekonomickým zaměřením Ekonomie pro seniory a také tři programy se zaměřením na výpočetní techniku - Informatika pro seniory ( 1. a 2. ročník) a kurz Ovládání GPS pro seniory.

„U3V je formou celoživotního vzdělávání, která je určena širokému okruhu veřejnosti seniorského věku (nad 55 let). Jejím cílem je především poskytování vzdělávacích potřeb na kvalifikované univerzitní úrovni starším spoluobčanům a snaha o aktivní a smysluplné naplnění volného času seniorů", říká Martina Polášková, organizátorka univerzity pro seniory..

Přednášky U3V na HGF VŠB-TUO se budou konat jednou týdně v prostorách Geologického pavilonu prof. Pošepného v areálu VŠB - TU Ostrava-Poruba od konce září 2012. Na Geologickém pavilonu prof. Pošepného při Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO bude opět otevřena i Virtuální univerzita 3. věku, a to kurzem Dějiny oděvní kultury, který zachycuje módní historii od pravěkých lovců po dobu renesanční.

Systém této výuky je založen na přednáškách, jež jsou natočeny lektory z rozličných vysokých škol ČR, a které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR. Výuka probíhá v tzv. konzultačních střediscích (např. Geologický pavilon), kde senioři společně co 14 dnů zhlédnou natočené přednášky. Časový prostor do následující přednášky může každý senior využít k samostudiu na webových stránkách VU3V (http://www.e-senior.cz). Ve veřejné části těchto stránek jsou volně přístupné základní informace o VU3V a jejich kurzech. Přístup k přednáškám je možný až po zaregistrování na základě písemné přihlášky seniora na kontaktním středisku. Každý kurz obsahuje šest přednášek na zvolené téma.

Přihlášky do kurzů U3V i VU3V je možno podat na Geologickém pavilonu u Ing. Poláškové (597 325 392), bližší informace jsou pak na http://geologie.vsb.cz/GP/u3v/

Vloženo: 28. 6. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět