Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Setkání českých a japonských odborníků na VŠB - TU Ostrava je již tradicí!

Od 9. září do 14. září 2012 proběhne na VŠB - TU Ostrava již pátý ročník česko-japonského workshopu „New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts“, kterého se zúčastní řada japonských a českých odborníků z oblasti analýzy poškození konstrukčních částí a souvisejících degradačních procesů materiálu.

Česko-japonský workshop probíhá na technické univerzitě již od roku 2004 vždy ve dvouletých cyklech. Setkání, které proběhne v prostorách auly, se letos setkalo s mimořádným zájmem japonských i českých odborníků. Celkem je přihlášeno 56 zahraničních účastníků, z toho 46 jich přijede z dalekého Japonska. Jedná se o zástupce šesti japonských univerzit, ale i o zástupce průmyslového výzkumu, např. Nippon Steel Corporation a další. Pozvání přijali se i zástupci z univerzit z Polska a Slovenska, velký zájem projevila i obdobná pracoviště z České republiky, přihlášeno je 47 účastníků.

Je zřejmé, že odborné téma workshopu, kterým jsou technické aplikace lomové mechaniky a následný transfer výsledků vědy a výzkumu do technické praxe, je velmi aktuální, poněvadž se týká materiálových vlastností, které jsou mnohdy rozhodující pro eliminaci poškození a následných havárií technických zařízení. V odborném programu zazní na 50 přednášek, převážně z oblasti aplikovaného výzkumu, které jsou také uveřejněny ve stejnojmenném sborníku.

Odborným garantem této česko-japonské spolupráce je prorektor pro vědu a výzkum VŠB - TU Ostrava. „Domnívám se že na naší univerzitě máme docela dobrou tradici v pěstování disciplín, které souvisí s tématikou konference, která je podpořena i zájmem průmyslových podniků Ostravska. Japonsko je průmyslově vyspělá země a vědecko výzkumná pracoviště, která se zabývají rozvojem disciplín materiálového inženýrství, dosahují vynikajících výsledků. Workshop je dobrá příležitost, jak využít možnosti a seznámit se s výsledky japonských kolegů", říká prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., z VŠB-TUO.

Setkání není jen možností k diskusi nad odbornými problémy, ale také příležitostí k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a Japonskem.

Vloženo: 6. 9. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět