Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Na VŠB-TUO podpoří zájem dětí o neživou přírodu!

V měsíci říjnu 2012 zahajuje na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava svou činnost Mineralogicko-paleontologický kroužek. Je určen pro žáky 5. - 9. tříd základních škol a studenty středních škol, a protože vznikl za podpory projektu „Svět vědy“ financovaného z Evropských fondů, je účast na něm bezplatná.

Mineralogicko-paleontologický kroužek je zaměřen na zvýšení zájmu o přírodní vědy, především o neživou přírodu a nenásilnou formou by měl dětem ukázat rozmanitosti a zajímavosti nerostné říše, která je všude kolem nás.

„Činnost kroužku by měla podpořit výuku přírodovědných předmětů na školách a zároveň bude zaměřena i na zvýšení samostatnosti a posílení pracovních činností dětí. Bude se snažit rozvinout jejich zájmy a tím i možný směr volby budoucího studia či zaměstnání", říká jedna z organizátorek kroužku Martina Polášková.

Děti se seznámí se světem nerostů, hornin a fosílií. Naučí se přírodniny sbírat v terénu a následně pak vzorky poznávat a zpracovávat. Budou mít možnost ověřit si některé vlastnosti minerálů díky chemickým a fyzikálním pokusům i práci v laboratoři.

Mineralogicko-paleontologický kroužek bude probíhat vždy 2x do měsíce v prostorách Geologického pavilonu prof. F.Pošepného, který je umístěn v univerzitním kampusu v Ostravě-Porubě.

Přihlášky do Mineralogicko-paleontologického kroužku lze zasílat nejpozději do 30. září 2012 na adresu martina.polaskova@vsb.cz

Vloženo: 17. 9. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět