Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Happening České Hlavy na VŠB-TUO

Happening, který by měl mezi mladými lidmi popularizovat uplatňování nových technologií, se uskuteční ve středu 26. září na Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava(VŠB-TUO). Pro současné studenty středních škol a současné studenty vysokých škol technických oborů ho pořádá společnost Česká hlava.

Zájemci si zasoutěží v jízdě na vozítkách Segway nebo ve vědomostních testech, vyzkoušejí si skákací boty, seznámí se s nejnovějšími auty na elektrický pohon. Budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si moderní laboratoře Výzkumného centra ENET, otestují si termovizní kamery nebo změří emise v ovzduší. Součástí bude i seznámení se s činností katedry energetiky, robototechnologie, Laboratoře sypkých hmot. Program bude připraven tak, aby se návštěvníci v kostce seznámili se životem na vysoké škole a s možnostmi studia moderních technických oborů.

Akce by měla mladým lidem ukázat v novém světle vědu a výzkum a přiblížit transfer nových technologií do praxe nejen v zemědělství, potravinářství a bioenergetice.

Projekt s tímto zaměřením získal podporu z 35. výzvy Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Pod vedením firmy Agritec Plant Research ho realizuje ho celkem čtrnáct partnerů včetně VŠB – TUO a společnosti Česká hlava. Zájemce o technické studium na akci osloví i další partneři projektu, například Zemědělský výzkum Troubsko nebo Asociace výzkumných organizací. Záštitu také přijala Technologická agentura České republiky a Oblastní kancelář Ostrava České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Prezentace proběhne jak ve stanech v areálu VŠB-TU Ostrava Poruba, tak v univerzitní aule, od 9 do 17 hodin.

Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie (CENET) je jedním z regionálních center vědy a výzkumu, které získalo podporu z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Expertní týmy CENETu navrhují moderní energetická zařízení pro zhodnocení paliv, včetně alternativních; vyvíjejí nové způsoby výroby a energetického využití plynů a jejich čištění, dále metody energetického využití odpadů nebo nové „Smart systémy" v oblasti transformace a využití tepelné a elektrické energie.

Záštitu nad akci převzal prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., prorektor pro VaV VŠB - TU Ostrava, a ředitel Centra ENET prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., dr.h.c.

Vloženo: 26. 9. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět