Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Na technické univerzitě vzdělávali pedagogy z jiných škol

Centrum celoživotního vzdělávání VŠB - Technické univerzity Ostrava ukončilo projekt nazvaný Další vzdělávání pracovníků školství ve využívání informačních a komunikačních technologií hrazený z OP VK Moravskoslezského kraje, registrační číslo CZ.1.07/1.3.05/02.0053. Cílovou skupinou byli pedagogové středních, základních, mateřských a základních uměleckých škol.

O tom, že se jednalo o kurzy pro pedagogy, svědčilo to, že nejčastějším typem kurzu byla Práce s interaktivní tabulí. Překvapivé není ani to, že druhou příčku obsadily kurzy prezentačního programu MS PowerPoint. Další kurzy již byly běžné kancelářské aplikace (MS Word, MS Excel – včetně pokročilých variant) a grafické programy (Práce s digitální fotografií, vektorová grafika Corel Draw, bodová grafika PhotoShop a střih videa v programu Pinnacle). Nečekaný byl na závěr projektu velký zájem o kurzy správy sítě Windows Server 2008 a programování v jazyku Visual Basic a C#.

Centrum celoživotního vzdělávání spolupracuje se školami dlouhodobě, v letech 2002-2005 bylo jedním z nejaktivnějších středisek vzdělávajících školy v rámci tzv. akce INDOŠ (Internet DO Škol). Současné kurzy se však od tehdejších velmi lišily. Bylo nutné respektovat fakt, že pedagogové všech škol jsou dnes přetíženi školeními na tvorbu vzdělávacích plánů a střední školy navíc státní maturitou. Proto bylo nezbytné kurzy zkrátit a tuto skutečnost kompenzovat natočením videokurzů. Odkazy na tato videa účastníci dostávali e-mailem ještě před kurzem. V samotných kurzech pak bylo možné se více soustředit na procvičování.

Tato strategie slavila úspěch a proto kurzy absolvovalo na místo avízovaných dvou tisíc pedagogů o celých deset procent více.

Vloženo: 8. 10. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět